Pamela Geller

http://www.youtube.com/watch?v=XLzlQ7WrvfQ&feature=player_embedded

Her er en video på 40 minutter som jeg anbefaler alle å se, ikke bare for innholdet og nyhetene sin del men også for å bli bedre kjent med Pamela Geller.
For meg fremstår hun som en av de tydeligste frontkjemperne vi har i det som etterhvert alle bør forstå er en regelrett krig om informasjon og sannheten. Hun ser uten tvil det store bildet.

Steining i islam

http://www.youtube.com/watch?v=rjdYaYh7fXU

Vi som har sett litt på islam og koranen lurer jo ofte på hvor galskapen kommer fra. For eksempel den barbariske tradisjonen med steining.
Dette er ikke en video av steiningen, men en kort video med en lærd muslim som forklarer hvor noe av visdomen i islam kommer fra. Se og lær mer om denne store «religionen».