Home

Jeg fant dette bildet på GIABO.no. Det vil vel etter som tiden går trolig vise seg  at det er mye sannhet i den korte teksten fortsatt. Jeg har i alle fall selv registrert at etter som kunskapen øker, minker lysten til å bidra til det kollektive slaveriet vi er del av.
Du kan trykke på bildet for å gå til GIABO og se en kort og god  film om hvordan dagens slaveri foregår.

knowledge makes a man unfit to be a slave

Bildet kan også være et felles utgangspunkt for to emner jeg har vært inne på før. Slaveri eller slavehandel og penge- og rente-systemet. Det ene fører til det andre. Begge veier: Slaver gir penger, og renter skaper slaver.

Jeg nevnte i artikkelen «Penger» at enkelte av kjøpmennene som skrev ut for mange kvitteringer eller penger ble avslørt som de svindlerne de var. Jeg lovte også å komme tilbake til en av disse og vil gjøre det nå.
Mannen jeg tenkte på var Jørgen Thormøhlen.
I artikkelen «Slavehandelen»  er samme kjøpmannen nevnt, da han var eier av det første «Norske» slaveskipet. «Norges første slaveskip var eid av en bergenser», står det på wikipedia.

Thormøhlen

Store Norske Leksikon kan man lese følgende om han:

Kjøpmann. Foreldre: Faren var Jürgen ther Möhlen (f. 1615), vinhandler i Hamburg; morens navn er ikke kjent. Gift i Bergen ca. 1668 med Giertrud Magers (ca. 1644–1719 (begr. 22.11.)), datter av kjøpmann Hendrich Magers (død 1671) og Mægtele Lorentzdatter. Svigerfar til Claus Fasting (1674–1739).

Jørgen Thormøhlen var en av de mange unge tyskere som kom til Bergen på 1600-tallet. Raskt ble han landets fremste forretningsmann med økonomiske interesser innen alle sektorer av næringslivet.

Han kom fra en kjøpmannsfamilie i Hamburg, fikk sin merkantile utdannelse i Holland og England og kom til Bergen 1664. Der knyttet han gode forbindelser med byens tyske kjøpmannskrets og inngikk ekteskap med datter til Hendrich Magers, en annen innvandret tysker og Bergens rikeste kjøpmann.

Thormøhlen investerte stort i byens skipsfart og ble snart Norges største skipsreder. Samtidig engasjerte han seg i alle typer handel. Han ble den største handlende på Finnmark, han kjøpte opp tørrfisk i Nordland og Troms og satset stort på oppkjøp av sild, trelast og bondevarer på Vestlandet og i Sjølenene (Romsdal, Nordmøre og Namdalen). Han var hovedmannen bak opprettelsen av det “Grønlandske Reederj”, som sendte en rekke skip på hvalfangst og opprettet et trankokeri på Vestre Sydnes, et stort ubebygd område i byens takmark. 1680 gav kongen Thormøhlen brev på Vestre Sydnes. Han døpte stedet om til Møhlenpris og bygde der i tillegg til trankokeriet en hel bydel preget av industriell virksomhet, med reperbane, bøkkeri, saltraffineri, såpesyderi, oljemølle, pakkboder og dypvannskai foruten boliger til håndverkere og arbeidere som sammen med familiene talte 600–700 personer.

Thormøhlen var hovedeier i fartøyet Cornelia, som 1673 seilte til Vest-Afrika med brennevin og kramvarer og som det første dansk-norske skip førte slaver – 103 i tallet – over til St. Thomas i Karibia.

Thormøhlen sikret seg også Lilledal kobberverk i Kvinnherad, og han forpaktet fra 1690 toll- og aksiseinntektene i hele det nordafjelske Norge sammen med to andre interessenter.

En annen investering hadde Thormøhlen i sine mange døtre. Han drev en bevisst giftermålspolitikk og fikk dem gift med pengesterke kjøpmenn, fortrinnsvis av tysk opprinnelse.

Thormøhlen stod lenge på meget god fot med kong Christian 5, som utnevnte ham til kommersedirektør (“handelsminister”) i Norge august 1682.

Omkring 1690 stod Thormøhlen på høyden av sin makt. Nå planla han sitt største foretak. 13. februar 1690 fikk han overdratt til seg all handel med de dansk-norske øyene i Vestindia over en periode på 10 år. Til å begynne med brakte denne handelen ham stor fortjeneste, men så førte politiske avtaler mellom Danmark og Brandenburg til at brandenburgske kjøpmenn fikk overta store varelagre på St. Thomas som kompensasjon for tidligere urett. Det var de samme varelagre som Thormøhlen hadde sendt skip for å hente. Nå måtte de returnere uten last. Det kostet Thormøhlen nærmere 100 000 riksdaler, og etter forhandlinger gikk kongen med på å gi ham kompensasjon. Han skulle få utstede pengesedler til en verdi av 50 000 riksdaler. Disse skulle brukes til å kjøpe opp varer for eksport. Når han så fikk betaling for disse, skulle sedlene løses inn mot klingende mynt. Norges første pengesedler ble trykt.

Pengeseddel2

100 Rigsdaler utskrevet av en blakk Jørgen Thormøhlen. Planen var å samle inn verdier for å kjøpe varer til selskapet sitt og la folket løpe rundt med disse kvitteringene som var verdløse etter at Thormøhlen trolig hadde overdrevet verdiene.

Planen endte med katastrofe. Fiskerne og bøndene ville ikke ha sedlene som betaling og krevde at Thormøhlen umiddelbart skulle innløse dem. Samtidig nektet kongens embetsmenn å godta sedlene som betaling for bøndenes skatter og avgifter. Hele poenget med sedlene som en kredittordning forsvant. Regjeringen krevde nå alle sedlene innløst, noe Thormøhlen på ingen måte maktet. Fallitten var et faktum. Da han døde i København 1. juledag 1708, ble hans eiendeler taksert til fattige 29 riksdaler. Hans eneste tjener hadde ikke fått lønn for de 4–5 siste årene.

Vi må langt opp på 1700-tallet før vi finner noen som kan måle seg med Jørgen Thormøhlen som forretningsmann og industrigründer. Av og til spilte han for høyt, men når fallitten var et faktum, var det i første rekke hans noe naive tillit til en eneveldig konges ord som var hovedårsaken.

Som vi ser var det slett ingen nordmann, han kom fra tyskland sies det her.
Var han en tysker eller var han en jøde som vandret rundt på kloden og slo seg ned der han først fant samfunn og ressurser han kunne profittere på?
Jeg vet ikke sikkert enda, men han ser ikke særlig tysk ut, rotløsheten, kjøpmannsinnstinktene, engasjementet i det som var den jødiske slavehandelen, og kunnskap om pengesystemet som finans-svindel kan tyde på at han var av samme folk som Rothschilds. Er det noen av leserne som vet mer om dette?
Her kan vi se at han var Hollender og hette Jürgen Ter Meulen:

Vi vet også at da jødene ble kastet ut av Spania i 1492 reiste mange av dem til Holland. Der opprettetde  sine egne samfunn og laug, som de gjør overalt hvor de kommer og er mange nok, og de ble store på handel, sjøfart  og finans.

Her kan vi også lese dette:

Han drev hemmelig forhandlinger med den franske regjeringen om sannering av Frankrikes finanser og utvikling av landets næringsliv.

Som vi ser i Store Norske kan de ikke få fullrost denne mannen nok, og dessverre var det hans naive tillit til kongen som var skyld i denne mannens fall. Men,stemmer dette?

Kan kongen bebreides for ikke å ville ta imot det han visste var verdiløse papirer utstedt av en desperat og blakk   «venn»?
Kan Bergens bønder og fiskere bebreides for å løpe til «banken» for å få ut reelle verdier etter at det viste seg at kvitteringene ikke var gangbare hos kongen engang, han som hadde gitt Thormøhlen lov til å innføre papirpengene?
Kan jeg som undersøker saker og ting, og du som leser hva jeg finner ut, lastes for at vi etterhvert forstår hvor råttent finans- og pengesystemet er, og hvor råtne, usle og skamløse folkene bak systemet er?

Kan vi unngå å undres over hvordan disse pengefolkene kom seg inn blandt alle Europas makthavere, kongehusene på den tiden, og fikk utstedt lukrative handelsbrev på Vest-inda, Afrika og andre steder.
Overalt hvor det var ressurser og folk å utnytte og utsuge kom disse folkene seg inn. Enten det var det Dansk-Norske Vestindiske Compagnie eller det «Dutche» i Holland. Overalt hvor de drev sin handel var billig brennevin og sterk vin en viktig del av betalingen de kunne tilby lokalbefolkningen for tørrfisk, hvalkjøtt, tømmer eller ved , – her i Norden – og for mennesker i Afrika.

Er Vegtam å laste som i artikkelen jeg fant på siden hans, og reblogget, stiller spørsmålet om disse forholdene har endret seg til i dag, eller om  dette fenomenet heller er en evig sannhet?
Kan vi stole på at våre ledere er genuint opptatt av vårt beste, eller er de idag like korrupte som Christian V var den gang.
Les artikkelen til Vegtam om du ikke har gjort det allerede, den tar for seg hvordan våre felles natur-ressurser som fiskeriet, nå er lagt i hendene på noen få private storkapitalister. Tenk på Oljefondet som allerede er ført ut av landet og strøs ut overalt  i verden hvor våre ledere ønsker å få innpass og komme på besøk og nyte livet.

Som avslutning får jeg si som sant er: Det gjør nesten vondt å trekke de trådene jeg etterhvert ser at jeg kan trekke mellom ulike punkter og hendelser i tid og rom. Og som så ofte før blir jeg overrasket over hvor «usannsynlig» bildet  som tegnes kan fremstå for den som aldri har tenkt på hvordan ting egentlig henger sammen.

Helt til sist er det også verdt å merke seg at jeg ikke har som intensjon å spre hat mot jøder eller jødedommen. Dersom jeg kritiserer noen i det hele tatt må det være oss selv, som er så blinde for at ulike folkegrupper har ulike interesser og at de fleste folkegrupper ivaretar sine egne interesser. Det siste skulle bare mangle.
Jeg tror at det hovedsaklig kun er vår folkegruppe som har en genuin omtenksomhet for andre folkegrupper.
Andre folkegrupper synes for det meste å  være så pass intelligente og realitetsorienterte at de først og fremst tenker på sitt eget folk og dets egen fremtid.

Skal vi også begynne å tenke på oss selv etterhvert, eller skal våre korrupte ledere få føre oss blindet rett i undergangen?

One thought on “Jørgen Thor- møhlen

 1. Kan vi unngå å undres over hvordan disse pengefolkene kom seg inn blandt alle Europas makthavere, kongehusene på den tiden, og fikk utstedt lukrative handelsbrev på Vest-inda, Afrika og andre steder.

  Jeg undres ikke så veldig mye, jeg tror det rett og slett er så enkelt som at elitene i de enkelte land fant kortsiktig gevinst i å slippe jøder inn i landene sine igjen etter at de hadde vært bortvis for en lengre periode.

  «Ja, du kan godt få slavebinde folket jeg er satt til å styre, kjære jøde, men bare så lenge jeg tjener klekkelig på det først.»

  Det samme er vel mye av årsaken til Eurabia-prosessen.

  Tenk på Oljefondet som allerede er ført ut av landet og strøs ut overalt i verden hvor våre ledere ønsker å få innpass og komme på besøk og nyte livet.

  Dette høres veldig riktig ut, men djevelens advokat ber om at påstanden dokumenteres. Forresten er de nok i tillegg til å nyte livet sikkert også ute etter å frelse verden ved å spre propaganda om «Den Norske Modellen.» Slik kan det gå etter århundrer med den suicidalt snillistiske Jesusmannen som mannlig forbilde. Noen bygger sin status ved å pushe dop, andre ved å pushe frelse.

  Dersom jeg kritiserer noen i det hele tatt må det være oss selv, som er så blinde for at ulike folkegrupper har ulike interesser og at de fleste folkegrupper ivaretar sine egne interesser.

  Godt sagt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s