Home

På nettet kan man finne mye forskjellig. En interessant nettside er www.vegtam.info. Det er ikke en moderne blogg og derfor er siden kanskje ikke helt lett å finne frem på eller lett å lese på, men uansett, det er en side med alternative synspunkter i forhold til den politisk korrekte propagandaen som fremkommer over alt ellers i samfunnet. Slike sider trengs det flere av dersom vi skal ha mulighet til å kunne navigere, og forstå, samfunnet vi lever i.

For å gi en prøve på hva man kan finne på denne siden har jeg tatt meg den frihet å «reblogge» denne artikkelen, som er ikke helt ny, men likevel aktuell fordi Odelsloven er stadig under press. Det samme er forøvrig Grunnloven:

Venstrejødene og Odelsloven

Vi ble ikke det minste overrasket da vi hørte at venstre hadde programfestet å fjerne både Kongehuset og Odelsloven. Det måtte jo komme – noen av de politiske partiene ville jo før eller siden måtte komme med denne delen av folkesviket. Men hvorfor akkurat venstre? – hvorfor ikke heller Rødt eller SV?

Begrunnelsen skulle være at alle barna i arverekken skulle stille likt; det skulle ikke finnes arvelige særretter i landet.

Vi sakser fra programmet:

– For å sikre at de som har lyst og engasjement til å drive gårdsbruk får mulighet til dette, går Venstre inn for å avskaffe odelsloven.

I alle de tusen år det har bodd nordmenn i dette landet, har Odelsloven vært den viktigste loven som regulerte fordelingen av jord mellom barna og mellom slektene. Loven er blitt finpusset gjennom alle disse årene og er blitt et velegnet middel til å skape rettferdighet, fred og harmoni mellom innbyggerne. Og den ble sett på som så viktig og betydningsfull, at da Harald Hårfagre i sin tid tok odelen fra bøndene, resulterte det i en 300 år lang borgerkrig.

Vi drister oss til å peke på en del konsekvenser av en slik lovfjerning som kommer i tillegg til at alle de arveberettigete blir likestilt:

 1. Det vil lettere oppstå konflikter mellom de arveberettigete når arverekkefølgen ikke er fastlagt.
 2. Odelstaksten blir fjernet, jorden opphører dermed å være billig: Den blir et spekulasjonsobjekt.
 3. Jorden går ut av folkets felleseie, og vil etter hånden også gå ut av slektenes eie.
 4. De folkefremmede som er kommet inn i landet vil lettere få hand om livsgrunnlaget til det norske folk
 5. Gjennom EØS-avtalen kan jorden også gå direkte til utlendinger.
 6. Når prisene stiger vil jorden kunne mangedoble sin verdi som panteobjekter og dermed generere langt mer rentefortjeneste til nasjonale og internasjonale pengefyrster.

Hva kan grunnen være til at det ble nettopp venstre som gikk til angrep på livsgrunnlaget til det norske folk og lar odelsjorden bli et spekulasjonsobjekt?
Dørum

Odd Einar Dørum Olav Thommesen

Vi kan ikke unngå å se at Venstre er blitt meget topptungt av jøder. To av dem er vist ovenfor. Og vi kan heller ikke unngå å se at den jødiske agenda nettopp innbefatter å gjøre det norske folks livsgrunnlag, rikdommer og næringsveier til spekulasjonsobjekter og til allmenninger for folkefremmede inntrengere og for internasjonal kapital. Fra før har venstre medvirket til følgende tilstander:

 1. Gjeldspengesystemet har påført folket en ubetalelig og økende gjeld med automatisk framtvungne konkurser som en av konsekvensene.
 2. I det private næringsliv er bedriftene eid av store og små pengefyrster, mens de ansatte tjener som goyim og er uten eierskap i bedriften.
 3. Bedrifter i offentlig eie blir til stadighet privatisert og ført over i pengefyrstenes eie.
 4. Da venstre satt i regjeringen med høyremannen Ludvigsen som fiskeriminister, ble fisken myntet ut som salgbare kvoter og dermed ført ut av kystfolkets eie og over i kapitalens eie.
 5. Energiloven vil på sikt trolig føre vannkraften ut av folkets eie. Hjemfallsretten er ikke hellig i Venstre

Og nå altså også jorden ut av folkets eie. Thommesen og kretsen rundt ham er kjent som ivrige EU-tilhengere.

Vi heller derfor i retning av at det er jødetettheten i venstretoppen som er forklaringen på at det ble venstre som først gikk til angrep på Kongehuset, Odelsloven og odelsjorden. Vi venter at andre partier vil følge etter.

usury2

Vi ser en sammenheng mellom fjerningen av odelsloven – og de andre 5 bedrøvelighetene som er nevnt ovenfor – og fjerningen av Jødeparagrafen. Fordi Jødeparagrafen i 1851 ble fjernet fra grunnloven, har den jødiske agenda, og jøderiet generelt, kunnet vokse seg mektig i landet. Resultatet er at landet sakte men sikkert er i ferd med å bli en allmenning for kapitalkreftene. Nordmennene er blitt fremmedgjorte og heimløse i det som en gang var deres heimland.

Odelsloven er et band som binder folket og jorda – og folket og landet – sammen. Når loven fjernes, fjernes også denne bindingen, og nordmenn og samer blir etter hvert landløse omstreifere på jorden. Hvordan sauebonden og odelsbonden Lars Sponheim har kunnet godta en slik programpost i partiprogrammet, er oss et mysterium. Men det er vel kanskje slikt som skjer når trangen til å drive politikk blir større enn følelsen av folketilhørighet og fedrelandskjærlighet? Han har i sannhet styrtet seg fra tempelmuren!
Men slik går det vel når folkefremmede elementer slipper inn i landet og får lov å drive politikk…
Det flerkulturelle samfunn blir etter hvert et kostbart eksperiment for det norske folk.

Vi har sagt det før: Kristendommen er en form for galskap og jødedommen er en form for organisert kriminalitet. Og i Venstre er det mange kristne…

… Men vi tror nok at jødenes gud fryder seg og er tilfreds med tingenes tilstand…

Derfor: Hvert folk i sitt land, og jødene i Jødeland! Og Jødeparagrafen bør gjeninnføres i Grunnloven, men nå i utvidet form til også å omfatte alle kultur- og folkefremmede.

– ”Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise mitt banner for folkene, og de skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtre skal de bære på skulderen. 23Og konger skal være dine fosterfedre, og deres dronninger dine ammer; de skal kaste sig på sitt ansikt til jorden for dig, og dine føtters støv skal de slikke, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som bier efter mig, ikke skal bli til skamme.” 24 (Jesaja 49, 22-23)

 

– «Og dine porte skal holdes åpne til stadighed; de skal ikke lukkes hverken ved dag eller ved natt, for at man kan bringe deg nationernes forråd, og deres konger fører an. For den nation og det rige der ikke vil tjene deg, går til grunde; og nationerne vil bli helt avsvedet».(Esajas 60 11-12)

*

Venstres politikk er helt etter læreboka for Den Nye Verdensorden. Lønnsslaveriet fremmes.

Men enda er ikke alle jomsvikingene døde.

17 thoughts on “Venstre

 1. Men slik går det vel når folkefremmede elementer slipper inn i landet og får lov å drive politikk…

  Derfor: Hvert folk i sitt land, og jødene i Jødeland!

  Det var helt sikkert ikke uden grund, at der i Norges første grundlov fra 1814 stod udtrykkeligt at (§2):

  Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

  Denne bestemmelse var uden tvivl fremkommet ud fra dyrt købte erfaringer. Desærre blev denne tekst fjernet senere. Og se hvad der kom ud af det.

  • Ja, denne paragrafen virker merkelig for de fleste mennesker idag. Men, som du sier den stod trolig ikke der uten grunn.
   Ikke tror jeg våre forfedre var rasister heller, da ville flere grupper vært utelukket. Det var jøder og jesuitter som ikke var ønsket.

   Jeg tror ikke det er uten grunn at jøder til sammen har vært utestengt fra 109 stater og bystater i Europa opp gjennom tidene.
   Hva er mest sannsynlig?
   At alle land og folk i Europa har hatt ett eller annet irrasjonelt mot jøder, eller at jøder jobber på en spesiell destruktiv måte i de samfunn de slippes inn i.

  • At «jødeparagrafen» ble fjernet er en tragedie vi i stor grad har dikteren Henrik Wergeland å takke for. Jeg har en teori om at det var jøder som av denne årsak plasserte både han og senere søsteren hans på den norske hundrelappen. På nasjonaldagen driver også jøder og samler seg ved graven hans. Om de ofrer barn til Moloch i samme slengen eller ei, vet jeg ingenting om… :-p

   • Det med Moloch får vi undersøke grundig senere 🙂
    Ellers tror jeg at du er inne på noe med Wergeland.

    Det er forresten ny «meningsmåling» ute nå for å finne ut hvem som skal pryde den nye 1000 lappen. Blir det Jagland eller Obama?
    Muhammed er jo utelukket pga avbildingsforbudet.

 2. Jeg har lest om latifunda i det siste, og jeg har etter det forstått at dette slavebaserte produksjonssystemet, hvor du hadde herrer og slaver/livegne, var den direkte årsaken til imperiers fall.

  Fra Pliny.
  «The men of olden times believed that above all moderation should be observed in landholding, for indeed it was their judgment that it was better to sow less and plow more intensively. Virgil, too, I see agreed with this view. To confess the truth, the latifundia have ruined Italy, and soon will ruin the provinces as well. Six owners were in possession of half of the province of Africa at the time when the Emperor Nero had them put to death.»

  Etter å ha lest om latifundasystemet, forstår jeg også mer om hvor marxistisk tankegang kommer i fra, da det er en logikk i denne utviklingen.

 3. Latifundia må jeg lese om.
  Ellers tenker jeg også at når alle blir slaver så synker produktiviteten.
  Vi er slaver idag også, men få har forstått det foreløpig. Etter hvert som presset fra slavedriverne nå vil øke i fremtiden tror jeg flere vil se det samme som det jeg og flere andre har sett allerede.
  Da vil produktiviteten falle dramatisk, og presset vil bli enda hardere.

  Derfor er det jeg fokuserer på penge og rentesystemet, ikke nødvendigvis på konspirasjonen, men på det faktum at verdier konsentreres på færre og færre hender. Uansett hvem som står bak, eller om det er tilsiktet.

  Men heldigvis, jeg ser i kommentaren din at når de blir få nok på toppen, som eier alt, så kan de plutselig bli stoppet, slik Nero sørget for.

  • Hvis du tror på den vanlige historiekronologien, med at Jesus levde for 2000 år siden, så holdt Latifunda-systemet seg gående i over 2000 år, selv om det var kjent under flere navn.

   I Europa ble vi ikke egentlig kvitt faenskapen før på 18-1900 tallet, hvor sigøynerne var noen av de siste gruppene som ble frigitt i Romania.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Romania

   Latifunda-systemet er nok også mye av grunnen til at kommunismen kom til makten i Øst-Europa og at maktovertagelsen ble så brutal der og i Spania.

   Det eneste som er litt positivt er at vi germanere ikke ser ut til å ha brukt systemet hvor vi selv jobbet som bønder, selv om det er flytende overganger fra husmenn til føydalismen til latifunda-systemet med rettsløse slaver.

   Det Islamske systemet er om mulig ennå værre, hvor selv deler av statsapparatet var basert på at man kjøpte hvite slaver, konverterte og utdannet dem, og satte dem inn i militæret eller byråkratiet.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk
   http://en.wikipedia.org/wiki/Devşirme

 4. Fordi Jødeparagrafen i 1851 ble fjernet fra grunnloven, har den jødiske agenda, og jøderiet generelt, kunnet vokse seg mektig i landet.

  «Jøderiet». He, he. Bra ord. Det skal jeg notere meg bak øret. Virker som et greit ord å bruke for å hoppe over eventuell debatt om det er rase eller religion som er det grunnleggende problemet.

  Vi har sagt det før: Kristendommen er en form for galskap og jødedommen er en form for organisert kriminalitet.

  Helt enig. Dette sitatet fra Vegtams blogg er også bra:

  Kristendommen og Islam er begge en form for galskap, (…)

  Praktiserende jøder og praktiserende muslimer driver begge en form for mafiavirksomhet; begge religionene handler i bunn og grunn om pengeutpressing. De har likheter og forskjeller mellom seg, hvorav den viktigste forskjellen muligens bare er at den ene mafiaen er litt smartere enn den andre.

  • Jøderi kaller jødene selv for Jewry. Det kan du google og finne masse bøker som viser litt hvordan de jobber. Jøderi eller jewry vil du fort finne ut er ekstremt godt organisert. For hvert enkelt land.

   Ja, det er veldig mye bra hos Vegtam.

   • «Det er forresten ny “meningsmåling” ute nå for å finne ut hvem som skal pryde den nye 1000 lappen. Blir det Jagland eller Obama?»

    Det er Odin som skal pryde 1000-lappen.

 5. Dette hevdet jeg halvt for spøk i tråden under artikkelen ‘David Cole’:

  Forbudet mot kremering henger kanskje sammen med at jøder liker så godt å legge beslag på land? Med kremasjonsforbud kan en jøde fortsette å gjøre nytte for stammen sin selv i det hinsidige…

  https://ravnagaldr.wordpress.com/2013/04/05/david-cole/comment-page-1/#comment-484

  På Vegtams side kan man lese følgende i artikkelen ‘Jødeagenda’:

  Det hører med i bildet at vertsfolket i Kanaan var snille med A’bram og lot ham kjøpe gravsted til Sa’rai. Dette ble etter hvert brukt til å hjemle et senere landkrav (1. Mos. Kap. 23). Der hvor dine forfedre er begravet, der er ditt hjemland! Så jødiske kirkegårder i et land har ikke alltid vært ufarlige.

  http://vegtam.info/Kortsider/jodeagenda.html

  Ha!

   • Apropos, Sigøynerne stjal barn og lurte folk til å følge med dem, og solgte de som slaver når de kom hjem til Andalusia eller det Østromerske riket/Ottomanske riket.

    Det var alså god grunn til at det ble bedrevet jakt på sigøynere i land med frie bønder, selv om forskere i dag hevder årsaken var de frie hvites rasisme.

    Det er også merkelig at de samme områdene hvor vi finner sigøynerslaver, finner vi også jøder, uten at jeg vet hvorfor.

 6. Jeg vil peke på at når det gjelder å motvirke De internasjonale pengefyrster, er arbeidsprimatet kanskje vel så viktig og effektivt som et fripengesystem.
  http://vegtam.info/Kortsider/Arbeidsprimatet.htm

  Når arbeidsplassene i det private næringsliv er i de ansattes eie, arbeidernes eie, er slavedriverne og slaveriet lammet.

  Det går godt an å drive slaveri under et fripengesystem, men ikke under arbeidsprimatet.

  http://vegtam.info/Kortsider/Slavesamfunnet.html

  • Jeg googlet «arbeidsprimat» og «pengeprimat» for å forstå hva du mener med disse begrepene, men det ser ikke ut til at det nevnes på andre sider enn Vegtam, så da skal jeg lese mer av hva du skriver om det før jeg spør om disse to begrepene, men inntil jeg så har gjort ser det ut til at jeg kan stille noen andre spørsmål angående dette med arbeidsplasser:

   Når arbeidsplassene i det private næringsliv er i de ansattes eie, arbeidernes eie, er slavedriverne og slaveriet lammet. -Vegtam Borson

   Kan man eie en arbeidsplass, egentlig? Hvordan gjør man dét? En «arbeidsplass» er tross alt noe ganske abstrakt? Jeg ser at man kan eie arbeidskraft, både sin egen (frihet) og andres (slaveri), men hva vil det si å eie en arbeidsplass?

   Og uavhengig av hva det egentlig vil si, hvor mange arbeisplasser eier hver ansatt? Eier hver enkelt arbeidstager bare sin egen arbeidsplass eller er han i tillegg medeier i alle de andres arbeidsplasser?

   Hvis dette i bunn og grunn bare betyr at de ansatte eier bedriften, hvordan kan da bedriften reddes ved hjelp av nedskjæringer når bedriften går dårlig? Må man (I så fall hvem?) be enkelte ansatte om å frivillig «ofre seg» for fellesskapet i en slik situasjon?

   For meg ser det ut som dette prinsippet kan føre til ansvarspulverisering og dermed handlingslammelse. Hvis dette er loven i et land skulle jeg tro at mye av landets industri dermed kan bli utkonkurrert av land hvor næringslivet ikke drives på denne tilsynelatende ganske ineffektive måten.

   • Rettelser:

    Jeg googlet begrepene “arbeidsprimat” og “pengeprimat” for å forstå hva du mener med dem, men det ser ikke ut til at de nevnes på andre sider enn Vegtam, så da skal jeg lese mer av hva du skriver om dem før jeg spør om disse to begrepene, …

    (Kjedelig at det ikke finnes redigerings muligheter her.)

 7. Jeg tror du finner svar i det økonomiske programmet til NPE:

  1.32 at hvis de ansatte eller eieren ønsker det, skal en eksisterende privat bedrift etter nærmere regler kunne omdannes til et andelslag hvor de ansatte gjennom like store deler – og ingen mer enn én del – eier 60 % av bedriften. Eier mottar vederlag ut fra bedriftens verdi begrenset oppad til 60 % av egne innskutte midler. Nye private bedrifter skal etableres som et slikt andelslag. En ansatt kan etter nærmere regler selge sin andel – og dermed sin arbeidsplass – til markedspris til norsk borger. Bedriften har innløsningsrett og skal etter nærmere regler betale andelens verdi etter tjenestetidens lengde. «Eieren» kan fritt selge sin resterende del, men bedriften har innløsningsrett. Primærnæringene holdes utenfor denne ordning. Der skal andre regler gjøres gjeldende. Se kommentar

  http://vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html#art14

  – Hver ansatt eier kun en – sin – arbeidsplass.
  Når «arbeidsgiver» kan eie en arbeidsplass, kan selvsagt også arbeidstaker eie en?!

  – de ansatte eier min. 60 % av bedriften, pengene max 40 %.
  Når bedriften går dårlig, er de ansatte minst like villige som kapitaleierne til å nedbemanne, redusere lønninger m.m. De eier/kontrollerer jo bedriften og er selvsagt villige til å forsvare/beskytte sin eiendom og arbeidsplass.
  Jeg vil tro at en arbeidereid bedrift vil ha større evne til å overleve i trange tider enn en kapitaleid.

  – Bedriftens styre står for nedbemanning og nedskjæring i den grad det er nyttig/nødvendig for bedriften.

  – I dette opplegget er produksjon til innenlandsk bruk beskyttet mot konkurranse fra lavkostland. Vitsen med det hele er jo max reallønn?

  Begrepene «Arbeidsprimat» og «Pengeprimat», sammen med en del andre begreper, er utviklet og definert kun på Vegtams sider, her for å kunne fange inn virkeligheten og kommunisere rundt den.
  En av hensiktene med dette er å tvinge disse begreper inn i den økonomiske debatt. De er sentrale i den økonomiske virkelighet, og bør bli en viktig del av folks bevissthet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s