Home

Gasse-Geir hadde en artikkel nylig hvor han hevdet at i Nürnberg-prosessene var ikke fakta eller beviser nødvendige. Det høres utrolig ut, men han viser til mandatet og instruksene gitt til retten av de allierte landene som hadde vunnet krigen og som i etterkant organiserte Nürnberg-prosessen. Denne prosessen som for mange av de som har sett på den  nå fremstår som en komplett parodi på lov og rett.

Den amerikanske sjefs anklageren Robert H.Jackson sa også dette: «As a millitary tribunal, this tribunal is a continuation of the war efforts of the allied nations».
Altså, Tyskland hadde kapitulert men de allierte fortsatte krigen i militærdomstolen.

Jeg har også sett litt på Gasse-kanalen og kom der over en kort film med Sylvia Stolz, en kvinne som jeg ikke hadde hørt om før. Jeg har nå lest litt mer om henne og sett flere filmer hvor hun informerer om sitt syn på lov og rett i Nürnbergprosessene og om sitt syn på lov og rett i dagens Tyskland.

sylvia stolz

Sylvia Stolz. Advokaten som fikk tre og et halvt års fengsel for å gjøre jobben sin. Hun la frem beviser i retten. Beviser som trolig ikke kan vurderes uten at man får tvil om noe som det ganske enkelt ikke er lov til å tvile på i Tyskland. Holocaust.
For en heks dette må være.

Jeg forstod at ikke alt er som det skal være i Tyskland, da tysk Høyesterett i fjor bestemte at det ikke  var i strid med  Tysklands Grunnlov at tyskere skulle kunne pålegges ansvar for gjelden til andre europeiske land i forbindelse med finans og gjeldskrisen som verden nå er oppe i. Man må tydeligvis sørge for at kreditorene, de evige pengeutlånerne, ikke taper penger. Ansvarlige land skal visst også slavebindes for all fremtid.
Er det mulig å pålegge ufødte tyskere ansvaret for andre lands gjeld?
Ja, det er visst det, ifølge tysk Høyesterett.

Dette, og det Sylvia Stolz har å fortelle, samt etter å ha sett litt nærmere på tysk historie må jeg bare si at et mer plaget folk enn det tyske tror jeg ikke verden har sett. De er helt klart ikke det folket i verden som syter mest, men det er uten tvil det mest plagede.

Sylvia Stolz er advokat og ble mest kjent da hun i sitt forsvar av Enst Zundel, som var tiltalt for Holocaust-fornektelse, ble båret ut av rettsalen og dømt til tre og et halvt års fengsel fordi hun la frem  beviser som talte i sin klients favør. Dette er forbudt i Tyskland, selv for en advokat hvis oppgave man skulle tro nettopp var å fremlegge fakta som kan bevise en klients uskyld eller rett.

Det viser seg nå altså at Gasse-Geirs påstand var riktig. Stolz forteller akkurat det samme som han. Gasse-Geir nevnte likevel ikke det som er langt verre: At det i tysk rett fremdeles ikke er nødvendig å bry seg om fakta eller beviser. Og, enda verre om mulig, nå er det altså i tillegg blitt forbudt å legge frem enkelte beviser.

Når det gjelder Holocaust så er det altså:  Ytringsforbud, bevisforbud og selvsagt, som vi også kjenner fra «vanskelige»  tema i Norge, yrkesforbud.

Det viser seg altså at «allment kjente fakta», som Holocaust, fortsatt ikke trenger bevisførsel.
Heller ikke er det lov å betvile «allment kjente fakta».
Det finnes ingen definisjon på «allment kjente fakta», fordi disse har aldri blitt verken bevist, dokumentert eller beskrevet.
Man skal ikke spørre om det var teknisk mulig å gjennomføre Holocaust, det er uvesentlig hvordan det skjedde fordi at det skjedde.
Når det viser seg at det beviselig ikke skjedde massedrap inne i Auschwitz, slik alle vitnene har hevdet, så skjedde massedrapene trolig i to låver i nærheten istedet.

Tyskland har en spesialparagraf i forbindelse med Holocaust, som forbyr spørsmål eller bevisføring rundt Holocaust, denne paragrafen kom Høyesterett til at var grunnlovstridig, men samtidig sier de at det kan den være. Tyskland trenger ikke følge grunnloven alltid, på grunn av Tysklands «allment kjente» historie, og på grunn av grusomheten i de «allment kjente fakta» som det forbys å se nærmere på eller stille spørsmål rundt.
Jeg kan foreløpig bare spekulere i om dette prinsippet også ble fulgt i spørsmålet om  Tysklands Grunnlov stod i veien for at tyskere kunne pålegges å stå til ansvar for  andre lands gjeld.

I rettsaken mot Zundel sa en av dommerne: «Det spiller ingen rolle om Holocaust har skjedd eller ikke, det er uansett forbudt å så tvil om Holocaust.»
Dette er jo forsåvidt rett.
Derfor kan retten  fremdeles nekte å få seg forelagt beviser som taler for at Holocaust ikke skjedde slik man antar. At det ikke var industriell og bevisst utrydding av jøder i gasskamre, og at revisjonistene har rett .
Og derfor kan også en advokat idag fengsles i tre og halvt år for å legge frem beviser mot antakelsen.
Og derfor er Tyskland og det tyske folk ganske «fucked», igjen. Når fakta og realiteter ikke er, og heller aldri har vært, det vesentlige.

Du må selv nesten bare se dette foredraget som Sylvia Stolz holdt på en konferanse om ytringsfrihet nylig.

Her kan du også lese hva som ble foreslått allerede i 1941 som løsning på «det tyske problemet». Og se det hatet dette folket har måttet holde ut med.

At vi endte opp med Hooton-planen som går på masseinnvandring til Europa, istedet for sterilisering av alle tyskere, som Kaufman ønsket, spiller ingen rolle.
Utfallet er tenkt å bli det samme: hvitt-folkemord.
Eller, vil Europa og Tyskland våkne i tide?

Reklamer

25 thoughts on “Sylvia Stolz

 1. Veldig bra, Ytringer. HoloCa$h-galskapen er fylt med allslags … galskap. Det er for eksempel mange «autoriteter» (politisk korrekte sådanne) som sier at mellom 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 og 6 millioner døde i HoloCa$h – og det er akseptabelt å si at «man vet ikke sikkert» hvor mange som døde. Samtidig kan du havne i fengsel, ihvertfall i Tyskland, for å hevde at 5 999 999 og ikke 6 000 000 døde – for da «minimerer du Holocaust.»

  Altså, på den ene siden er 6 millioner *ikke* noe vedtatt tall, og på den andre siden er det straffbart å si at mindre enn 6 millioner ble holocaustet.

  Det er også galskap å ha en rettssak der det er forbudt å bevise sin uskyld. Dette er jo verre enn hekseprosessene i middelalderen.

 2. Ja, hun må helt klart brennes, dersom hun ikke synker først.
  Helt klart en heks.
  Jeg så forresten at de er etter henne igjen på grunn av denne talen.

  Jeg var tenkt til å ta pause på dette temaet, men så kom jeg over denne modige kvinnen sin historie. Det er helt utrolig hva som går an å få til mot ett land og ett folk bare man er kynisk nok.

  Tror du at tyskerne vil våkne før det er for sent?

  • Hele den vestlige verden er ganske nære «for sent.» For at menneskemassene skal våkne trengs det ihvertfall gode vekkerklokker – som artikler som denne, og mange av de! Det er vår plikt, mener jeg, å gjøre alt vi kan for å vekke opp de som sover og vise at holokeiseren er uten klær.

   Det handler stort sett bare om volum. Når sannhetsmedia har nådd et visst punkt (en viss størrelse, altså) blir det umulig for zioene å stoppe sannhetsfloden som skyller inn over folket.

 3. «… må jeg bare si at et mer plaget folk enn det tyske tror jeg ikke verden har sett. »

  Nei, nei, nei. Alle vet jo at det mest plagede folket i verden er «de evige pengeutlånerne». Sånn er det bare.

 4. Altså, Tyskland hadde kapitulert men de allierte fortsatte krigen

  Det er ikke helt korrekt. Tyskland (Das Deutsche Reich) kapitulerede aldrig. Det, som kapitulerede, var den tyske hær (Die Wehrmacht). Da det tyske rige aldrig kapitulerede officielt, har det aldrig tilkendegivet sin accept af den voldtægt, det blev udsat for at dets »befriere« (besættelsestropperne).

  Det nuværende Tyskland (BRD) er slet ikke i stand til at dømme nogen efter tysk lov, for BRD har ikke bemyndigelse til dette. For BRD har ikke nogen forfatning, kun en grundlov, som er godkendt af besættelsestropperne. Det Tyske Rige eksisterer stadig, selvom det ikke er retskraftigt i øjeblikket pga. besættelsesmagterne.

  BRD er ikke et land, men et firma, hvor Merkel er direktør godkendt af besættelsestropperne. Et firma kan ikke dømme nogen efter tysk lov. En dom afsagt af en tysk domstol er først gyldig, når det tyske riges suverænitet er genoprettet med grænserne fra 1937 og forfatningen fra 1919 igen er sat i kraft.

 5. Takk.takk. Hammersmed.
  Dette var veldig interessant. Jeg mistenker at dette belyser mer av de spørsmålene jeg var inne på. Dette må jeg se mer på. Takk for linken. Er det andre som vet mer om dette?

  • Det er mulig å argumentere med at det Tyske Rike forsatt eksisterer, men det er et akademisk spørsmål på linje med om de protestantiske kirker har en ubrutt rekke med biskoper, som har velsignet hverandre tilbake til aopstelen Peter.

   I Norge har vi noe lignende, hvor vi formaljuridisk kaptulerte, men hvor hjemmefrontes kamp ble sett på som legitim frihetskamp etter krigen.

   • Jeg vet ikke om det Tyske riket fortsatt eksisterer, men det ser ut som landet ikke har grunnlov idag som er lovlig, Man fortsetter bare på den vesttyske midlertidige som ble diktert av de allierte. Men, denne ble ulovlig i 1990 så vidt jeg forstår.
    Jeg vet ikke om man automatisk faller tilbake til en tidligere grunnlov, dersom en midlertidig utgår, men det er vel det Ebel hevder.

  • Jeg mistenker at dette belyser mer av de spørsmålene jeg var inne på

   Nemlig! En dom afsagt af en »tysk« domstol i dag er ugyldig. Alene af den grund at »Tyskland« i øjeblikket ikke er i stand til at håndhæve sin egen ret, idet det stadigvæk er besat. Tyskland ville aldrig dømme sine egne borgere for at så tvivl om HoloHoax, men det vil til gengæld BRD med glæde.

   BRD er hverken efterfølger eller arvtager til Tyskland, men en administrativ enhed for de allierede (= besættelsestropperne, udplyndrerne). BRD blev i 1955 omdannet til et firma med kansleren som direktør og de allierede som ejere.

 6. Her kommer vi tilbake til HoloCa$h og ringen er sluttet. HoloCa$hingen og den antityske hjernevasken holder tyskerne i et psykisk fengsel. Og de få som bryter ut av det, som frk. Sylvia Stolz, straffes med tjære, fjær og fengsel og hengelås og stengsel.

  2/3 av det tyske folk *kunne* selvsagt velte dagens regime og opprette en splitter ny grunnlov/gjenopprette den gamle, skulle jeg tro. Men nå er det bare en håndfull nazier som jobber for dette, og det er ikke nok.

  Det står ille til i Tyskland. Der kan man altså *feire* at hundretusener av tyske sivile ble bombet av de allierte, og man stopper dem som vil minnes tragedien med makt. http://tiny.cc/i5l8uw

  Ikke lett å snu en nasjon der selvhatet er så sterkt. HoloCa$h ligger selvsagt bak.

  Når det gjelder Norge står ting mye bedre til, men det er samtidig et faktum at vår regjering også er illegal fra et helt nøkternt juridisk synspunkt. «Regjeringen» som kom til Norge i 1945 var utgått på dato med flere år – og var også en *kriminell* regjering, i og med at den brøt loven i 1938/1939 gjennom å gi seg selv et ekstra regjeringsår. (Statskuppet 22. april 1938.)

  Okkupasjonen av Norge var en dans på roser, en søndagspiknik. Men to store problemer var forbundet med krigen. Det ene var at stortingsvalg ikke ble holdt høsten 1939 slik det burde, og det andre var at konge og regjering ikke overgav makten til tyskerne når de kom. Da kunne nemlig ikke regjeringen «komme tilbake» etterpå og begynne å dele ut skyld og straff.

  Vel, et tredje problem var terroristene, selvsagt. De vi kaller motstandsfolkene. «Takket være» dem så ble en god del nordmenn torturert og drept. Og et fjerde problem var Englands mange bombetokter som også drepte mange nordmenn.

  Anyway, pr. mai 1945 var nok Norge et marionett-regime for England og jødene. Ikke et særlig *norsk* styre. Og så fikk vi Stay Behind-gruppen og lignende udemokratiske, unorske saker som foregikk, og kanskje fremdeles foregår, bak det norske folks rygg.

  Norge var forøvrig aldri alliert med England. Folk bare tror det.

  • Det var vel sik at Norge kapitulerte, og at det dermed egentlig ikke var grunnlag for å dømme folk for landsvik eller kollaborasjon. Når et land blir okkupert så følger det med en del regler. Bla att den okuperende makten skal sikre lov og orden og sikkerhet, og at folket skal rette seg etter lover gitt av okkupasjonsmakten.
   Det var vel myndighetene som først og fremst sviktet landet?

  • «Anyway, pr. mai 1945 var nok Norge et marionett-regime for England og jødene. Ikke et særlig *norsk* styre. Og så fikk vi Stay Behind-gruppen og lignende udemokratiske, unorske saker som foregikk, og kanskje fremdeles foregår, bak det norske folks rygg»

   Og på den andre siden hadde vi Quisling, som et marionett-regime for Tyskland, samt kommunister som var marionetter for Sovjet.

   Hvem som egentlig var fri til å være på parti med nordmenn oppi dette, vet jeg ikke, men det fantes vel folk i alle leire som prøvde å handle patriotisk, basert på den informasjonen de hadde.

   Det er også fort gjort å glemme at den kalde krigen var en krig, hvor begge parter hadde stående militære avdelinger klare til angrep eller forsvar på få minutter. Når den kalde krigen først begynte, kan jeg godt forstå at nasjonalister så kampen mot kommunismen, som viktigere enn en rehabilitasjon av Nazismen eller Nasjonal Samling.

   Jeg klarer heller ikke helt se at det var feil av nordmenn å gi overherredømme til NATO på enkelte områder, når alternativet var å stå alene mot Sovjet. I den grad den anti-rasistiske propagandadoktrinen var et forsøk på å forhindre kommunistiske revolusjoner i ikke-hvite land, er også dette forståelig. Dumt i ettertid kanskje, men likevel forståelig.

   Uansett hvilken årsaksforklaring man velger seg for hvorfor dagens samfunn er som det er, så krever det mye lesing for å kunne se hvem som har rett.

   Skal man få gjennomslag hos mannen i gata, så må man ha et budskap som oppleves som sant i hverdagen til mannen i gata. Marxist, kultur marxist, jøde, forræder, etc, tilsier at man setter seg inn i en teori om et fiendebilde.

   Begrepet anti-hvit er ment som et slikt verktøy, da man kort sagt er anti-hvit hvis man står for en politikk som man vet vil skade hvite folkeslag over tid.

   • «Og på den andre siden hadde vi Quisling, som et marionett-regime for Tyskland»

    Nei, det fantes ikke noe Quisling-regime av noe slag. Quisling og hans NS-stab var kun ..tilretteleggere.. som fungerte som en mellommann mellom okkupasjonsmakten og de okkuperte. Quisling styrte aldri – det var tyskerne som styrte *gjennom* Quisling. Og dette var et helt åpent arrangement.

    Og takket være dette arrangementet funket ting utmerket. Mye det samme opplegget hadde man i Frankrike.

    Også et viktig poeng: Tyskerne var ikke der fordi de hadde så voldsomt *lyst* til å være der. Det var bare omstendighetenes utvikling som bragte dem dit. Hadde Tyskland vunnet krigen, så hadde soldatene garantert trukket seg tilbake (vil jeg tro) og Quisling ville så la folket velge hvem/hva som skulle styre dem. Folk har denne snodige idéen om at tyskerne hadde

    1. Tenkt å «ta over hele verden», og
    2. Bli i Norge til evig tid.

    Man må skjønne at dette var kun en midlertidig sak. Og ifølge Haag-konvensjonen, en i utgangspunktet helt grei sak: Okkupasjonsmakten pålegges å følge visse regler, og de okkuperte likeså. Og så kan ting gå greit for seg.

    Antihvit…… Joda, det er greit å snakke om antihvit og prohvit, men man må også adressere kreftene (kraften, egentlig) som ligger *bak* innvandringsproblemet. Dette skjønner ikke Fyret.nu, FMI, SIAN, NDL, osv. Og mannen i gata skjønner like lite – for han har aldri fått noen info om saken. Og … han melder seg kanskje inn i NDL, eller FrP, som drives av nøyaktig samme krefter som står bak masseinnvandringen. Derfor: folk må lære om HoloCa$h og jødekonspirasjonen.

    Skjønner forøvrig ikke hvorfor du ikke vil være Nazi og bekrefte Hitler. Hitler ville akkurat det samme som du: ta vare på sitt folk og unngå folkemord. (Weimartiden var forøvrig folkemord.)

   • «Hadde Tyskland vunnet krigen, så hadde soldatene garantert trukket seg tilbake (vil jeg tro)»

    Så Neu Drontheim skulle ikke være en tysk by etter krigen?

    Personlig tviler jeg på at Tyskland hadde forlatt Norge etter krigen om de hadde vunnet, da 100 millioner tyskeres tilgang til havet hadde vært viktigere enn nordmenns rett til Norge.

    «Skjønner forøvrig ikke hvorfor du ikke vil være Nazi og bekrefte Hitler. Hitler ville akkurat det samme som du: ta vare på sitt folk og unngå folkemord. (Weimartiden var forøvrig folkemord.)»

    Vi kan begynne med at tyskere ikke er ett folk, slik at utgangspunktet deres var bygd på en løgn. Den jevne tysker er en tvangsfortysket slaver eller kelter. Hvordan språkene og dialektene deres en gang så ut vet vi ikke, da det har vært kjørt knallhardt på at høytysk er hva alle akademikere skal snakke siden Martin Luther.

    Hadde man vært fri til å snakke om slikt, hvis nazistene hadde vunnet krigen?

    Alle politiske systemer får kreft, etterhvert som opportunistene utkonkurrerer idealistene i makthierarkiet, så slik jeg ser det, så må man hele tiden endre styresett, for å holde kreften på avstand.

    Hvilket styresett som vinner blir under et slikt perspektiv litt uviktig, da det neste styresettet vil korrigere for åpenbare feil forgjengeren gjorde.

    Hva som blir viktig, blir da å prøve å ta vare på rettigheter for befolkningen som gjør fredelig maktovertagelse mulig, og for en nordmann blir det da viktig å ta vare på rettigheter som å bli dømt av sine likemenn fra samme geografiske område. Ser vi på Norge hvor vi har hatt denne rettstradisjonen siden før Norge ble samlet, så har vi heller ikke sett massive overgrep fra myndighetene. Et unntak er tiden under og rett etter 2vk, hvor da rettsvesenet heller ikke opererte fritt.

    Hadde det ikke vært for de anti-hvites forsøk på folkemord, så hadde jeg ikke hatt så store problemer med dagens halvkorrupte system, da det tross alt fungerer greit på mange områder.

    Årsaken til at jeg ikke er nazist er jeg egentlig ikke har noe lyst til å skifte ut dagens system. Hva jeg ønsker er at vi kan snakke fritt i alle politiske partier, om at også hvite folkeslag har rett til å overleve som en klar majoritet i egne land.

    Jeg har ikke lyst på noen blodig revolusjon, som en nasjonalistisk partiløsning fort ville innebære, jeg ønsker en seriøs offentlig debatt om hvilke politiske virkemidler man kan benytte seg av slik at nordmenn sikres overlevelse inn i fremtiden.

   • «Vi kan begynne med at tyskere ikke er ett folk, slik at utgangspunktet deres var bygd på en løgn. Den jevne tysker er en tvangsfortysket slaver eller kelter. Hvordan språkene og dialektene deres en gang så ut vet vi ikke, da det har vært kjørt knallhardt på at høytysk er hva alle akademikere skal snakke siden Martin Luther.»

    90%+ av tyskerne i Tyskland i 1933/1934 og 99%+ av østerrikerne + 99.99% av de som identifiserte seg som tyske i Sudetenland i 1938 var uenige med deg. Alle regnet de seg som ett og samme folk. Og de fungerte utmerket sammen. Naturlig nok.

    «Jeg har ikke lyst på noen blodig revolusjon, som en nasjonalistisk partiløsning fort ville innebære»

    Nazistene kom til makten i Tyskland på fredelig vis, og noe blodig oppgjør med ikkenazier ble det ikke. Terrorister o.l. ble straffet, ja, men folk ble ikke straffet for å ha vært på «feil side» slik man f.eks. ble straffet her i Norge etter at NS-erne tapte krigen.

    Om den tyske okkupasjonen av Norge: Nei, Tyskland hadde null interesse av å være «koloniherrer» over et annet arisk folk. Også internt i Tyskland hadde nazistene planer om å gi økt selvstyre til de ulike delene av Tyskland. Altså, så lite overstyring som mulig. Hitler ønsket også å avskaffe selve NSDAP-partiet. (Vi trenger ikke partier. Kun å velge representanter til regjeringen.)

    For noen få dollar kan du bestille en bok som er veldig bra, som omhandler den tyske NS-visjonen for Europa. Boken heter «The Lehrplan.» Anbefales. Visjonen gikk ut på et slags EU basert i selvstendige nasjoner som samarbeidet for felles mål. Den gikk *ikke* ut på at «ALT skulle bli tysk og styres av naziene.» Dette er bare billig antinazi-propaganda.

    Nazi: betyr rett og slett demokrati og folkestyre. At et folk styrer seg selv. Enkelt og greit.

    Og Codreanu, som du liker, definerer fascisme (et annet fy-ord) som «først og fremst å beskytte din nasjon mot farer som truer den, og så bringe herlighet til din nasjon.» (Noe sånt.)

    Så jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil være Nazi/fascist. Jeg mener også Nazi er *nødvendig* nettopp fordi dette er hva makthaverne hater over alt på jord. Nazi = deres verste fiende. «Nasjonalist» … er bare et «snillere» og vagere ord for Nazi. Men, anyway, «nasjonalist» er også i ferd med å demoniseres/kriminaliseres, så hvorfor ikke bli Nazi?

    Nazi = frihet, rettferdighet og historisk sannhet. Ikke noe mer komplisert enn det.

    Nazi: har effekt. «Nasjonalist» og «pro-hvit»: ikke særlig effekt. Og du vil uansett stemples som Nazi av fiendene, så … det hjelper ikke å unngå «fy-ordet» Nazi. Bedre å si: Ja, jeg er Nazi! Eller si du er fascist (= Nazi). Sånn som Codreanu.

    Men HoloCa$hbenekter er også bra, selvsagt.

    Vel, jeg gidder ikke krangle mer om slike ting. Enten skjønner dere NAZI, eller så skjønner dere ingen ting. Prøv også å forstå at vi har friheten til å definere ord. Det er ikke bare fienden som kan ta seg denne friheten. Vi kan kalle oss bombletomathypokonderalistfiskeloffer for den saks skyld. Vi kan gjøre hva vi vil. Men vi må gjøre ting som *samler* og *har effekt* – istedet for å splittes opp i 1000 små sekter med hver sin lille blogg og «sin egen måte.»

    3 blogger som handler om antihvit/prohvit? Tøys! Lag 1 blogg. 10 blogger om Nazi? Tøys! Vi må ha 1 blogg/nettside. 20 blogger om liberalistobjektivisme? Tøys! Samle dere på 1 sted. 15 opposisjonspartier? Megatøys! Trenger bare 1 opposisjonsparti.

    Hvorfor i all verden slår du deg ikke sammen med Ravnagaldr, mediakrig? Og *selvfølgelig* med disse andre prohvite bloggene? Og hva med han Ideologisk Uren? Internetts mørkeste krok? Og GIABO? Og Fyret.nu? (Osv., osv., osv.)

    Hitler forstod. Quisling forstod. Codreanu forstod. Golden Dawn forstår. Her i Norge forstår ingen noe. Alt folk vil er å krangle om uvesentligheter mens de sitter på hver sin lille tue og «har mest rett» og gjør ting på «sin egen måte.» Dette gjør at man får null og niks effekt.

    Preken slutt.

   • «Så jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil være Nazi/fascist. Jeg mener også Nazi er *nødvendig* nettopp fordi dette er hva makthaverne hater over alt på jord. Nazi = deres verste fiende. “Nasjonalist” … er bare et “snillere” og vagere ord for Nazi. Men, anyway, “nasjonalist” er også i ferd med å demoniseres/kriminaliseres, så hvorfor ikke bli Nazi?»

    Bare for ordens skyld Gasse: Sosialist er ikke det verste man kan være ifølge makthaverne som selv kaller seg sosialister. Det verste må være nasjonal-libertalist. Da er du så langt vekk fra den globale kollektiviseringsprosessen som mulig. Mest mulig nasjonalt(nasjon=folk) og mest mulig fritt.
    Makthavernes største skrekk vil jeg tro, og trolig det beste for folket og nasjonen.
    Hvorfor blir ikke du selv nasjonal-libertalist?
    Det er jo likevel som libertalistisk du beskriver nasjonalsosialismen i dine mange solskinnshistorier fra Tyskland.

   • «90%+ av tyskerne i Tyskland i 1933/1934 og 99%+ av østerrikerne + 99.99% av de som identifiserte seg som tyske i Sudetenland i 1938 var uenige med deg. Alle regnet de seg som ett og samme folk. Og de fungerte utmerket sammen. Naturlig nok.»

    Det er mindre forskjell mellom nordmenn, dansker og svensker, enn det er mellom tyskerne, så det er ingen ting som tilsier at Tyskland MÅ være ett land. Stort sett ser innbyggerne i små land ut til å ha det bedre enn i store land, så heller ikke dette er noen grunn til at ett Stor-Tyskland skulle være bra for den vanlige innbyggeren.
    .
    Da tyskerne heller ikke er et folkeslag historisk, bortsett fra at den lokale eliten snakket og skrev høytysk, er det heller ikke gamle historiske grunner for at de skal være en nasjon.

    Det er i dag historikere i Danmark som hevder at årsaken til at dansk klarte å holde stand som riksspråk i den perioden hvor man snakket tysk ved hoffet, var at nordmenn ikke kunne tysk.

    Leser man om f.eks. Pommern, så ser man raskt at begrepet om en tysk nasjon ikke er helt historisk riktig.

    http://no.wikipedia.org/wiki/Pommern

    Egentlig er det ironisk, at takket være de anti-hvite og deres forsøk på å utrydde alle hvite, så kan hvite begrave stridsøksen seg i mellom, og godta at vi gjorde mange historiske overgrep mot hverandre fordi vi alle trodde på vår sak, og heller konsentrere oss om å få stoppet innvandringsfolkemordet.

    Kanskje er det nettopp en felles trussel i form av ikke-hvite tyskere og slavere i Øst-Europa eller protestanter og katolikker i Nord-irland behøver, for at de skal slutte å bry seg om historiske overgrep begge er skyldige i, og heller samarbeide om å få stoppet innvandringsfolkemordet først.

    Slik jeg ser det, er det ikke noe stort poeng å prøve å finne ut hvem som egentlig har rett om årsaken til masseinnvandringen, intill det er sikkert at vi overlever først.

 7. Ellers vil jeg nevne at Tyskland har et komplett annet rettssystem en Norge. I Norge gjelder sedvanerett, hvor vi skal dømmes av våre likemenn. Dette betyr at lovverket må være forståelig og virke rettferdig for den øvre middelklassen som utgjør lekdommerne. Hvis lovene slutter å virke rimelig, vil lekdommerne nekte å dømme etter lovverket, hvorpå loven blir sovende. F.eks. skjedde dette med blasfemilovene i det 20 århundret.

  I Tyskland har man professjonelle dommere, som dømmer slik som lovverket sier, og hvor dommerne kan straffes hvis de ikke dømmes riktig. Husker jeg riktig, var det ikke noe problem å ha vært dommer for alle tre regimene, Weimar, Hitler og Vestmaktene. Så lenge du dømte slik lovverket sa, og ikke var åpen Nazist, var det ikke noe problem.

  Når Tyskland kunne fanges inn i denne absurde legale virkelighet som omhandler Holocaust og Nazi-tiden, så er det fordi tyskerne allerede var vant med et potensielt undertrykkende system, satt på plass av tyskerne selv.

  Slik jeg ser det hadde det beste vært å delt Tyskland opp i mange land igjen, da det ikke ser ut til å gagne de som bor i et land, at landet ditt er en stormakt.

  • Jeg er heller ikke tilhenger av store mastodont-fusjoner, men når man skal dele det hele opp igjen kommer problemet med hva som tilhører hvem og så flyter blodet nok en gang…

   Det vi bør finne ut av angående deling er kanskje hvordan vi skal dele Norge mellom hvite og ikke-hvite før de ikke-hvite tar over rubbel og bit, altså hva scenario D i Anfindsens innvandringspolitiske manifest beskriver:

   http://honestthinking.org/no/pub06/HT.2006.03.15.OJA.JTA.Innvandringspolitisk_manifest.htm

   Og vi bør finne det ut mens vi fortsatt er flest slik at blodet IKKE begynner å flyte.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s