Home

For å forsøke å sette ting litt i perspektiv og i et forsøk på å oppklare en utbredt misforståelse, at nettet flyter over av hat, skal jeg i dag skrive om en bok.

Boken er ett godt eksempel på alvorlig, ektefølt og reelt hat, som kan stå i sterk kontrast til den milde kritikken som fremkommer blant annet i avisenes notoriske kommentarfelt, det «hatet» som mange «solskinns-bloggere» og enkelte politikere liker å oje seg over.

Jeg kunne kanskje gjort det retoriske grepet som noen av og til benytter seg av, å bytte om objektet for hatet med subjektet, og dermed fremprovosert en storm av reaksjoner og debatt, for deretter å vise til originalen. Slik den tidligere modellen Leyla Hasic, nå god muslim med niqab, for en tid siden gjorde på Facebook.

Jeg skal avstå fra en slik fremgangsmåte og istedet være nøktern og saklig, så får folk bli sjokkert eller ikke, av den forhåpentligvis nye kunnskapen om hva hat egentlig er.

Boken jeg skal skrive om er ikke noen av de hellige bøkene til de 4 store semittiske religionene dersom noen trodde det.
Det blir altså ikke verken gamle-testamentet, nye-testamentet, koranen eller «Das Kapital». Men, den idag, lite kjente boken «Germany must Perish».

Germany must perish

Boken er skrevet av Theodore Newman Kaufman, en jøde som var født på Manhattan, New York, og som det står på Wikipedia: «Boken fikk derfor stor oppmerksomhet.»
Wikipedia har (naturligvis) ingen sitater fra boken, men har ett sitat fra ett intervju «The Canadian Jewish Cronicle» gjorde med Kaufman:

«I believe, that the Jews have a mission in life. They must see to it that the nations of the world get together in one vast federation. ‘Union Now’ is the beginning of this. Slowly but surely the world will develop into a paradise. We will have perpetual peace. And the Jews will do the most to bring about this confederation, because they have the most to gain. But how can you get peace if Germany exists? The only way to win an eternal peace is to make the punishment of waging war more horrible than war itself. Human beings are penalized for murder, aren’t they? Well, Germany starts all the wars of magnitude. Let us sterilize all Germans and wars of world domination will come to an end!»

Dette sier altså en person fra det samme miljøet som i 1933 erklærte økonomisk krig mot Tyskland, fordi den nasjonalistiske Hitler kom til makten. Resultatet av denne økonomiske krigen, som fikk stor oppslutning rundt om i verden, der hvor jøder hadde påvirkningskraft på myndigheter, ble jo som man kan forstå, sult, fattigdom, død og elendighet i Tyskland. Noe som igjen gjorde Hitlers oppslutning enda større.

judea_declares_war_on_germany

Her er en god link til mer informasjon om denne jødiske krigserklæringen, og mange eksempler på det tysker-hatet som oppstod da det tyske folk bestemte å ta sitt eget land i en nasjonalistisk retning, og internasjonale finansielle – og politiske – miljøer allerede i 1933 begynte å ane at dette kunne bety slutten på den gamle jødiske drømmen om en global «one vast federation» som Kaufman senere nevnte i sitatet over.

Her er ett avsnitt som omhandler sitater fra Kaufmans bok. Avsnittet er hentet fra denne artikkelen hvor man kan lese mer utfyllende om boken.

Kaufman åpner sitt forbryterske skrift med en rolig akademisk kunngjøring som var det en skolebok i geografi: Dette «dynamiske» bind er et utkast til en altomfattende plan for å utrydde den tyske nasjon og alle tyskere fullstændig fra denne Jord. Det inneholder også et kart som skisserer en mulig oppdeling av Tyskland og innlemmelse i andre land. I en «særlig merknad for leseren» forsetter han så med hyklersk å forsikre om at han ingenlunde ønsker USA inn i krigen (det amerikanske folk ønsket å holde seg utenfor), men skulle det likevel skje(!) så er jøden i sin store omsorg for amerikanske gojim-liv opptatt av at de ikke må ofres forgjæves. Hvis våre soldater må dø i strid, så gi dem i alle fall et opphøyet formål og et hellig løfte. Dette løfte kaller han varig fred. Varig fred er at det tyske folk – og alle andre germanere også som vi skal se – dør og forsvinner. Han understreker at denne krig ikke er en krig mot Adolf Hitler eller «nazistene» men «siviliserte folks» krig mot «usiviliserte barbarer«. Han legger stor vekt på dette at det ikke bare er Hitlers skyld (eller keiser Wilhelms eller Bismarcks i det forgangne) men tyskere flest er kåte efter erobring og massemord. Det tyske folk er skyld i alle kriger og derfor kan varig fred bare oppnås ved å utrydde det. Tyskland har påtvunget verden total krig, og derfor må det sone total straff. Tyskerne er krigskåte og nyter å dræpe og legge andre folks byer i grus. Og det er slett ikke bare en del av dem som er sånn! Nei, det gjelder alle. Pussig nok finner han det nødvendig å si at tyskerne engang var anderledes, i en sivilisert epoke for tusen år siden. Tusen år! Den som vet noenting om historie forstår at dette tall må være vilkårlig valgt stort nok for å legge opp til konklusjonen om at det nu er for sent. For Kaufman kan umulig mene saksernes og vikingenes heltemodige kamp mot Juda-Rom!

Så gyver han løs på dem som måtte mene at det vel kunne finnes tyskere som er uskyldige, f.eks. barna. Sett at det finnes 15 millioner uskyldige tyskere, sier han, hva er det mot 300 millioner uskyldige mennesker av andre folk? Skal de 300 M for alltid leve under den tyske jærnhæl bare for å skåne de 15 M? Kaufman kræver internasjonalt demokrati! De 300 er flere enn de 15, altså må de 15 ofres. Det er det beste for de fleste, sier Kaufman som et ekko av Jeremy Bentham og utilitarismen. Interessant nok mener han at selvstyrende (autokratiske) folk er en trusel mot demokratiet. Det er helt riktig, for demokrati er internasjonalt judeomurokrati, men det skal jo ikke sies så klart og tydelig, herr Kaufman!

Så kommer vi til et interessant punkt. Alle amerikanere som er motstandere av krigen og den meningsløse nedslaktingen i Europa er «femte-kolonnister» og skal summarisk henrettes eller fængsles – det er soldatenes rett! Dette sier en jøde som selv aldri deltar i åpen og ærlig strid, men gjerne kaster skitt mot dem som gjør det. Jøden opptrer bare som snikmorder og slakter overfor forsvarsløse mennesker, f.eks. som kommisar i den Røde Arme eller NKVD- (GPU-) soldat. Denne motbydelige hyklede patriotisme minner om landssviker-sakene i Norge efter krigen: Den som ikke vil tjene jødene og delta i en meningsløs krig mot våre blodsbrødre er en landssviker! Kaufman er stærkt opptatt av de amerikanske soldatenes rettigheter: Må de slåss og dø på slagmarken så skal de i alle fall ha den trøst at det tyske folk til slutt blir utryddet! Det er verdens plikt overfor dem som kjæmper og dør mot tyskeren liksom mot ufødte slekter å sørge for at den tyske orms fryktelige huggtænner aldri rammer på ny! Og siden den dødelige giften i de huggtænnene ikke kommer fra kroppen men fra tyskerens krigersjel, kan intet sikre menneskehetens trygghet og sikkerhet enn at denne krigersjel for alltid slukkes og at det syke kadaver som omhyller den for alltid fjærnes fra denne verden. Vi har ikke længer annen utvei: Tyskland må forgå!

Videre kan man lese at Kaufman også skriver:

Tyskerne er et avskyelig folk! De tenker og drømmer ikke om annet enn å sjikanere. Deres store glede består i bebreidelser, skrik og trusler. Deres armer er som spikerklubber og fra munnen strømmer ikke vanlig menneskelig tale, men buldrende artilleri og smell av stål; deres liv er en eneste lang eksplosjon. Tyskeren lever ikke i høydene; han skyr lyset og fra sitt gjemmested plukker han i stykker avtaler, øver sin ondsinnede innflytelse på avisartikler, henger over kart, måler vinkler, og tegner med skadefro iver grenselinjene. Å elske sitt land er for dem å forakte, overkjøre og fornærme alle andre land. De er ikke i stand til stort annet enn å hate og lyve, ikke engang mot sine egne….

De legger seg opp i alle andres saker, stikker nesen inn i anliggender som ikke angår dem, kritiserer alt, opptrer som herre, rakker ned på og fordreier alt. . Og hva med denne: Tyskeren har kommet til at hans rase er utvalgt av Gud til å ordne den moderne verden. Den som motsetter seg ham er en arrogant usurpator [hovmodig tronraner] og burde styrtes. Eller denne: I følge dets egne forfattere, lærere og statsmenn har Tyskland bare en god grunn for å eksistere; nemlig å vinne verdensherredømme! Siden det er dets høyeste mål hevder Tyskland at det har rett til å gjøre fri bruk av sjikane, bedrag, utålsomhet, begjær, forfølgelse og undertrykkelse for å nå sitt mål.

Det er nettopp slik masse-megalomani [stormannsgalskap], krass egoisme og intellektuelt avvik som drev den demente hjernen til tyskeren av igår til å brygge sine kriger; som beveger den sinnsyke nazist av idag til å fortsette disse kriger, og som vil gi retning til fremtidens tyske politikk uansett hvilket parti som sitter med makten så lenge den schizofrene teutoner fortsatt finnes til. For å gjenta meg selv er den tyske ide om verdensherredømme og trellbinding av verdens folk ingen politisk anskuelse; det er et brennende fanatisk evangelium av hat og intoleranse, mord og ødeleggelse, og forløser en sadistisk blodtørst. Det er bokstavelig talt en vill [savage] og hedensk religion som hisser sine tilhengere først til barbarisk berserkergang og så gir dem utløp for sin dyriske råskap i forøvelsen av forferdelige, skruppelløse og unevnelige grusomheter mot uskyldige menn, kvinner og barn. Slik er de ekte germanske dyder!

«Det gjenstår nu bare å bestemme den beste måten, den mest praktiske og beleilige måte, for å pålegge den tyske nasjon den ytterste straff.»

I forbindelse med dette siste sitatet er det kanskje betimelig å vise til min tidligere post: Hvorfor multikultur?
Jeg skrev den posten, basert kun på observasjon og resonnement, før jeg var kjent med dette ukjente men tydeligvis grenseløse og tidløse hatet mot Tyskere og det Germanske folket som vi selv er en del av. Jeg ser nå at jeg trolig var altfor moderat i dette innlegget ved bare å stille spørsmålet jeg gjorde.

Jeg har trolig også vært for kritisk eller politisk korrekt i min introduksjon av Tomislaw Sunic sin artikkel som jeg brukte i den samme posten for å illustrere «ondskapen» som brukes som moralsk, dog ikke omtalt, fundament for det som vil resultere i ett folkemord på oss Europeere, dersom galskapen til Kaufman og hans like får fortsette.

Her er forresten ett bilde fra en av forsvarets åpne dager, vurder dette og andre ting du ser rundt deg med den virkelige verdenshistorien, og ikke den selekterte versjonen vi har fått servert opp gjennom livet.

Forsvarets nye motto

Forsvarets nye motto

“Fra annen verdenskrig – til ny verdensorden
Fra kamp for frihet – til forsvar av freden”

Er dette den evige hellige freden som Kaufman lovte amerikanerne, som erstatning for døde amerikanske soldater?
Er den nye verdensorden Kaufmans «one vast federation«?
Er jødedommens endelige fred den samme som muslimenes endelige fred, at alle skal underkaste seg eller dø?
Er det den samme paradisiske utopiske freden som Marx proklamerte i «Das Kapital»?

Trolig har du svarene allerede, men bli ikke overrasket om det kommer mer info om disse viktige og reelle spørsmålene.

Dersom du nå likevel tenker at det skulle bare mangle at jøder hater tyskere, så kan jeg opplyse om at boken ble utgitt allerede i 1941, faktisk før Tyskland hadde gjort annet enn å inkludere de tyske landområder de ble fratatt etter FØRSTE verdenskrig. Og lenge før historiene om Holocaust kom ut.

Til slutt må jeg bare si som «solskinns-bloggerne» og politikerne ofte sier : «Jeg blir kvalm og uvel av dette hatet. Det minner meg om jødehat.»

Nåvel, nå vet du hva hat er, og du har trolig også fått en utvidet forståelse for begrepet jødehat

37 thoughts on “Hat, hat, hat, det evige hatet.

 1. Heisann

  Dette ble en smule forvirrende:

  «Dette sier altså en person fra det samme miljøet som i 1933 erklærte økonomisk krig mot Tyskland, fordi den nasjonalistiske Hitler kom til makten. Resultatet av denne økonomiske krigen, som fikk stor oppslutning rundt om i verden, der hvor jøder hadde påvirkningskraft på myndigheter, ble jo som man kan forstå, sult, fattigdom, død og elendighet i Tyskland. Noe som igjen gjorde Hitlers oppslutning enda større.»

  Slik gikk det til:

  1. Den første verdenskrigen + Versailles-diktatet satte tyskerne i økonomisk slaveri og hele nasjonen/det som var igjen av den etter «kakeoppdelingen» like etter krigen (Tyskland mistet jo svære territorier) ble rammet av forferdelig fattigdom og nød. Tyskerne sultet, arbeidsledigheten var enorm, fabrikker ble stengt, kriminalitet, kaos og elendighet overalt, osv., osv.

  2. Men så når Hitler kom til makten i 1933 kom nasjonen fort på bedringens vei. Ja, med stormskritt.

  3. Og dette *til tross for* jødenes boikott som begynte samme år.

  Det du skriver er helt rett – det var bare litt snodig rekkefølge i det. Boikotten begynte jo i 1933 og ikke i 1918.

  • Takk for oppklaringen.
   Jeg trodde at boikotten hadde effekt, tror vel også fortsatt det, men jeg burde kanskje skrevet «..gjorde ikke forholdene bedre..».
   Selv om, som du sier, at Tyskland hadde fremgang likevel, på tross av boikotten.

   Jeg er også klar over at Tyskland ble plyndret og ruinert etter 1. verdenskrig, og at det var stor nød og fattigdom i Tyskland, men fant ikke rom for den delen av historien i denne artikkelen.

   Men, du må gjerne fylle på med mer informasjon i kommentarer.

   På en av linkene i teksten fant jeg, mellom mange lignende sitater, denne kommentaren som stiller «krigshisseren» Hitler i ett nytt lys for meg:

   «Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but soon.»
   – Emil Ludwig Cohn in Les Annales, June, 1934 (also quoted in his book «The New Holy Alliance»).

  • Regner med at Versailles-diktatet og «Versailles-traktaten» som la grobunnen for Hitlers fremgang er det samme her. Dagens «multikulturalisme kan minne om en 2. versaillestraktat (urettferdighet og anti-hvit rasisme ovenfor vest-europa).

   1) Du har glemt å få med deg at Tyskland heller ikke hadde lov å ha noe militæret bortsett fra en bitteliten bakketropp, over hodet ikke noe flyvåpen samt mange flere restriksjoner..

   2) Det var en progressiv utvikling som gjorde Tyskland til en stormakt veldig fort. En av grunnene til at jeg tror de andre Europeiske nasjoner gikk til angrep mot Tyskland etter Tysklands tilbakeføring av rettmessige Tyske territoriumer. Det var når Tyskland tok den polske korridor og delte polen i to (med Sovjetunionen, men det er ikke historiebøkene så intr. i å skrive om) at Frankrike og England angrep Tyskland – ikke omvendt. Før dette hadde Tyskland blitt møtt med åpne armer hvor enn Hitlers regime ekspanderte.

   3) Vet godt om denne «økonomiske krigen» jødene satte mot Tyskland, og synes det er synd at dette ikke kommer frem i fakta / historiebøker og man må lete febrilsk etter troverdige kilder om emnet. Men at det var tilfellet er ikke å benekte. Til sammenliging har på en måte islamister erklært en ideologisk krig mot Europa i dag.

   Intr. artikkel og er merkverdig at folk ikke får opp øynene for at det ikke er «Hat, hat, hat» som ligger bak samfunnskritikken, men historisk og ideologisk kunnskap.

   • Jeg er ingen ekspert på krigshistorie, og har heller aldri vært spesielt interessert i nasjonal-sosialisme. Stort sett trodde jeg at det lille vi har lært stemte noenlunde med virkeligheten, og dermed at det tyske riket var tvers igjennom ondt.

    Det er først etter å konstatere at teori og praksis ikke stemmer, jfr. innvandringen idag, at jeg har begynt å søke mer forståelse for hva som kan ligge bak den destruktive politikken som idag føres, og rasjonale bak det selvhatet vi som nasjon og folk blir innprentet med.

    Når det da viser seg at såpass viktig informasjon som dette er utelatt fra historiebøkene blir man bare enda mer skeptisk. Tar man i tillegg i betraktning den ondskapen som Sovjet hadde hengitt seg til, gjennom det som dengang var kjent som bolsjevismen, blir det klart at dette ikke var en krig hvor det gode stod mot det onde, men snarere en krig hvor nasjonale interesser stod mot de internasjonales interesser.

    Akkurat på samme måte som man ser i midt-østen idag. Og, når man ser utfallet i midt-østen, må man faktisk spørre seg selv hvem som er de gode og hvem som er de onde.

    Er det de internasjonale som med alle midler skal bryte ned en suveren nasjonalstat og en leder som har nasjonen i fokus, eller er det lederne som verner nasjonen fra imperialisme og utsuging som er de onde?

    Til det siste du sier:
    Jeg tror veldig mange er «programmert» til å instinktivt avfeie ubehagelig informasjon som hat. For ikke bare å si; sannferdig usminket informasjon, slik den ofte fremkommer i kommentarfeltene.

    Det er sikkert greiest slik, for jeg skal være den første til å innrømme at det er svært ubehagelig å våkne opp og se hvordan løgn har blitt sannhet og hvordan krig har blitt fred.

    Jeg kan for ordens skyld legge til at jeg ikke ser mye godt i nasjonal-sosialismen heller, men nasjonalistisk politikk trenger vi mer av, f.eks. i form av nasjonal-liberalisme. Men, her har dessverre seierherrene, de internasjonale, med massiv propaganda klart å stigmatisere hele begrepet nasjonalisme. Alt mens sosialismen fortsatt er gangbar mynt.

   • Vi er opplært til å hate oss selv, gjennom såkalt «anti-rasisme» og gang på gang på gang blitt lært hvor forferdelige «vi» vest-europeere har vært mot resten av verden, slik at «resten av verden» nå kan berettiget gjøre urettmessige aktiviteter mot oss. Det er dette jeg mener med den 2. Versailles traktat. Et internasjonalt svik mot vest-europeere hvor anti-hvit rasisme er godtatt uansett hvor brutal den kan være. For hvert vest-europeisk overgrepsoffer eller ransoffer. så skylder vi på vår egen kultur, f.eks at jenta var for lettkledd eller ransofferet som var hvit, «sikkert hadde kommet med rasistiske kommentarer». Sånt tullprat har jeg fått høre om reelle situasjoner jeg selv har opplevd, og blir gal av den galskapen som dominerer samfunnet vårt i dag. Hvorfor er nasjonalisme noe negativt? Det assosieres i dag kun med Hitler, men folk må være mer frie i tankene sine. Nasjonalisme kan også kun være en tanke om å vise en befolkning respekt når fremmedkulturer blir så dominerende. Det har ingenting med nazismen å gjøre! Samtidig må liberalismen ivaretas med nasjonen interesser som kun kan defineres gjennom direkte folkeavstemninger. Dermed nasjonal-liberalisme: http://bjornhalldal.wordpress.com/nasjonal-liberalisme/

   • Nazisme = nasjonalsosialisme = tanken om at et folk skal ha rett til å styre seg selv. Så enkelt er det.

    «Nazi» demoniseres i dag fordi vi i dag har det stikk motsatte systemet: alle folk skal styres av en internasjonal mafia. Hitler protesterte mot dette og derfor ble Nazi-Tyskland tilintetgjort.

    For å være sikre på at folk «ikke skulle bli Nazi» (en gang til) lanserte man HoloCa$h: løgnen om de 42.500 gasseleirene der 20 millioner jøder ble til lampeskjermer.

    Jeg misliker ordet «nasjonalisme» i forbindelse med ideologier fordi det mangler en konkret betydning. Det er liksom bare en «følelse.» Nazi betyr nasjonalt selvstyre. Enkelt og greit. Underforstått er det at rasen/folket utgjør nasjonen. Slik har man sett på ting i tusener av år og det er ingenting «skummelt» eller ekstremt med det. Påtvungen raseblanding på gigantskala derimot – *det* er skummelt og ekstremt. Likeså at en nasjon skal styres av internasjonale mafiaklubber som FN, EU, NATO, WTO, Bilderberg, frimureriet, osv.

   • «For å være sikre på at folk “ikke skulle bli Nazi” (en gang til) lanserte man HoloCa$h: løgnen om de 42.500 gasseleirene der 20 millioner jøder ble til lampeskjermer.» Kan du vennligst utdype den setningen der litt? Den var litt difus, og uten argumentasjon virker det bare konspirasjonsteoretisk. Ellers bevitner det du skriver om god historisk og ideologisk kunnskap, alle som har satt seg godt nok inn i emnet vet at er rene fakta. Men allikevel vil jeg ikke beskytte nazismen på noen som helst slags måte, i den form det blir til et intolerant, dominerende og fascistisk styre. De fleste «onde» ideologier har et «godt» utgangspunkt, som f.eks også marxismen og sosialismen, men det ender opp helt annerledes i forhold til hva slags «godt» utgangspunkt det hadde. Men vi lever i en verden det egentlig eksisterer noe «godt» eller «ondt» da dette er basert på en varierende sosial aksept. Men samtidig skal historiebøkene være objektive og nøytrale, og ikke «verne» studentene for betydningsfull informasjon om «skremmende» ideologier. Man må heller sette seg inn i alt. Akkurat som at jeg har satt meg inn i islamismen. Det var ikke før jeg begynte å se de sosiale mønstrene i ideologien og ultratotalitarismen som ligger i islamismens fundament jeg begynte å kritisere islamismen.

   • Hei Bjørn

    Først, om kommunistenes sosialisme vs. nasjonal sosialisme. Førstnevnte var alltid et bedrag – som ble klekket ut i den franske frimurerlosjen i forkant av den franske revolusjonen. Det var aldri meningen at ideologien skulle settes ut i praksis slik den var formulert, men kun brukes som et verktøy til å lage revolusjoner og innføre diktatur styrt av «den opphøyde» eliten, som i hovedsak bestod av privilegerte jøder og frimurere, ofte jødiske frimurere.

    Ideologien er dessuten ubrukelig fordi den går imot naturens orden. Det synges også i Internasjonalen: «jevne alt det gamle med jorden.» Alt det gamle» = alt som er naturlig og godt. har ingenting med «opprør mot undertrykkelse» å gjøre, men å lansere en langt verre undertrykkelse enn den som eventuelt var fra før. Sovjet var den «perfekte» av jøde-frimurernes «sosialistprosjekt.»

    Nasjonal sosialisme derimot, er ekte sosialisme. Slik jeg ser det. Det handler om at folket/stammen/rasen = nasjonen og nasjonens helse, lykke og fremdrift går foran alt. Ikke på bekostning av andre nasjoner/folk. Dette er bare propaganda. Indianerstammene i Amerika praktiserte nasjonalsosialisme, kan man si, i likhet med de fleste urfolk verden over.

    Det er ingenting «totalitært» med å ha et fellesskap og sette fellesskapet foran egoisme og foran fremmede interesser. Tvert imot er det sunt og naturlig. Familien – er et annet eksempel. «Mikro-nazisme.»

    Men noe som er viktig å finne ut av er: Hvordan var livet egentlig i Hitler-Tyskland – om Hitlers Tyskland var en manifestasjon av nasjonalsosialisme? Her forteller en som opplevde det: http://gasskammer.blogspot.no/2012/11/livet-i-hitlers-tyskland.html

    I dag er det vanskelig for oss å skjønne dette med nasjonal enhet. Samfunnet i dag er basert på konstant splid, krangel, kaos, misnøye, fraskriving av ansvar, spekulasjon og lureri, osv. Og ballen pendler hele tiden mellom «venstre» og «høyre» og vi har ørten partier som bruker 3/4 av sin energi på evig krangel med hverandre. Vi kan knapt visualisere et samfunn basert på tillit, ansvar og fellesskap i dag. For ikke å nevne positivitet og framtidstro.

    Det nazistenes fiender hater mest ved «Nazi-Tyskland» var at «Nazi-Tyskland» hadde alle de tingene de ikke hadde selv: først og fremst et forent og lykkelig folk med en leder de elsket. (Churchill og Roosevelt & Co. var aldri i nærheten av slik popularitet Hitler hadde. Ikke engang JFK var like populær.) Så de måtte kalle det nye Tyskland «totalitært» og «autoritært.» Og så hadde det jo bare ett parti, og ikke drøssevis slik det var i den miserable Weimartiden mellom 1919 og 1932.

    Jeg råder deg til å lese mer om saken og se den typen dokumentarer de ikke sender på TV.

    Holocaust … (som jeg kaller «HoloCa$h). Det skjedde aldri. Ikke en eneste jøde ble noensinne «utryddet.» Men det ble mange millioner forsvarsløse tyskere (derfor kaller jeg tyskernes utryddelse, især brannbombingen av tyske byer for *Holocaust.* Holocaust betyr jo brennoffer). Dette er den største og viktigste hemmeligheten i dag. Blir det kjent at «gassefesten» aldri skjedde, så mister jødene sin makt og hele korthuset kollapser.

    Både Det tredje riket og HoloCa$h er ting man må bruke masse tid på for å forstå. Ikke gjort i en fei. Det store problemet er at vi har blitt hjernevasket om disse tingene siden barnehagen.

   • Du bevitner som sagt før; en stor historisk «tabubelagt» kunnskap, som også må dokumenteres og komme frem til folk – til tross for at noen vil anse denne informasjonen som «farlig». Men det glemmer vi i ytringsfrihetens navn. Det eneste jeg lurer på i forbinnelse med dette; er at kommunismen hadde jo sitt utspring hos Karl Marx’ filosofi, og Karl Marx ble født og skrev sin bok etter den franske revolusjonen. Så jeg sitter igjen med et «historisk tomrom» jeg ikke helt klarer å fylle når du sier at det var «jødiske frimurere under den franske revolusjon» som skapte sosialismen. Ikke ta dette som kritikk, men min uvitenhet som jeg gjerne vil bli kvitt 🙂 Bare lurte på om du kunne definere enda grundigere hvordan den hadde sitt utspring i den franske revolusjonen, som er et av de mest interessante historiske fenomener jeg har kommet over i den seneste tid. På UiO skal vitenskapen være «politisk korrekt» samtidig som det skal være vitenskap vet du, så å få «objektiv vitenskap» er ikke så lett. Men det som er min evige søken 🙂

   • Slik jeg ser det Bjørn, viser jo det du påpeker og lurer på at det ikke var kommunismen som var det viktigste, og kilden til alle revolusjoner. Slik som den franske, som kom før Marx.
    Istedet viser det at det er revolusjonen i seg selv og utrenskningene som er det viktigste ved revolusjoner i Europa. Man ønsker bare ett påskudd, noe som kan irritere eller oppildne massene(jfr. den hodeløse innvandringen idag).

    Du synes å bygge på premisset om at marxismen er roten til alt ondt. Jeg tror ikke det, selv om jeg snakker om marxismen ofte. De semittiske mono-teistiske religionene sa Tom Sunic så treffende: «…er en form for proto-kommunisme».
    Og da er vi nede på religioner og deres nettverk, slik som frimureriet som GG også har mye kunnskap om. Informasjon om at frimureriet spilte en viktig rolle i den Franske Revolusjonen er nå nærmest degradert så det kan alle lett finne ut.

    Videre kan man også tenke på frimureriets rolle i den Spanske borgerkrigen(som egentlig var en revolusjon som ble slått tilbake), men det er da senere men likevel ser vi at den sovjetiske bolsjevismen også støttet den revolusjonære siden(frimurernes/proto-kommunistenes faste side) i Spania.

   • Hei Bjørn

    Opplysningene har jeg fra dokumentarfilmen «I skuggan av Hermes» av Jyri Lina. Men, uansett, vi husker «frihet, likhet og brorskap.» Dette var parolen til den franske revolusjonen – og mye det samme som sosialistene/kommunistene snakket og sang om 100-150 år etterpå. Vi ser også likhetene mellom den (blodige) franske og den russiske revolusjonen – og i begge tilfeller er det dokumentert (sjekk Jyri Lina + de som har skrevet om det okkulte aspektet ved den franske revolusjonen – f.eks. boken «Talisman» http://www.amazon.co.uk/Talisman-Sacred-Cities-Secret-Faith/dp/0718143159) at frimureriet var involvert.

    Du må nesten se den dokumentaren. Jyri Lina dokumenterer ganske grundig. Advarsel: dokumentaren er til dels veldig sterk. Fæle, fæle ting skildres.

    Når sosialismen «på papiret» ble dokumentert/formulert første gang vet jeg ikke. Men ifølge Jyri Lina var det en losje, eller losje-kapittel, som het nettopp «sosialist.» I Frankrike på noe ganske tidlig tidspunkt.

    Ellers, ellers… så kan vi se likheten mellom sosialismen/kommunismen og jødedom/frimureri – i den internasjonale naturen til begge disse. Alle grenser skal opphøre og alle arbeidere (murere) i alle land skal forenes og velte den gamle orden.

    Noen sier også at «Arbeiderpartiet» har ingenting med arbeidere å gjøre, men med «arbeidet» murerne i frimureriet gjør. Med oss dumme og uvitende mursteiner…. 🙂

   • Tillegg: Karl Marx var visst medlem i nettopp den losjen, eller losje-kapitlet, som het «Sosialist.» Ifølge Jyri Lina. Tror det var i Frankrike. Altså, Marx fant ikke opp sin «marxisme,» men lærte den av sine losjebrødre. Og så presenterte den i ny & forbedret form til folkemassene.

    Alt tyder på at toppene i Sovjet også var frimurere.

   • Det er vel bare å gi full gass når vi først er igang.
    Frimureren Marx kom med ett manifest, det kommunistiske, som skulle frigjøre verdens folk. Istedet ble som vi ser folket i de landene som ikke stod opp mot kommunismen, og som lot seg lure, ikke frigjort men tvertimot slaver og fanget i nettet.

    I Norge har vi også en frimurer som har kommet med ett manifest som lover frihet til Europa. Der er refrenget at vi må gripe til våpen mot islam og våre politikere og ledere, så skal vi også få frihet.

    Fool me once shame on you, fool me twice…., fool me thrice…. Og slik går no dagan.

   • Frimurerlosjen kan beskrives som en semittisk mafia med sine lokale rekrutter med betydningsfulle stillinger innen alle deler av samfunnet (mange innen juss, politikk, politi, bank og finans m.m. For ikke å snakke om Builderberg gruppen Stoltenberg og Jonas Gahr Støre skal ha deltatt i hemmelige møter med. Har du utdypende informasjon om dette så gjerne send meg det. Har prøvd å finne troverdige kilder på dette emnet, og om Builderberg i seg selv – men det er så hemmelighetsbelagt at det nesten er umulig å finne noe troverdig. Ender opp med masse konspirasjonteorier og «beviser» som kan være forfalskede. Men det er et veldig intr. emne å skrive om, som jeg også har tenkt å gjøre (i objektiv, historisk stil), Og dermeg også gjerne dokumentere alt Frimureriet og Builderberg har stått for gjennom tidene (alt fra statskupp til svineinfluensaen). En lekasje fra et Builderberg-møte som omhandlet «hvordan få folk til å ta svineinfluensavaksinen»? Dette spørsmålet ble besvart med en kvinne som sa; «vi må si til folket at det er for få vaksiner, da kommer de løpende til legekontorene». Bare så det er sagt er det dagens kanskje største legaliserte narkotika-distributør (Roche) som på merkelig vis blandet seg inn i en influensa-vaksine. Men videre; etter dette så vi også at media begynte å skrive vilt; «For få vaksiner! Løp eller dø!!» (omtrent, skremmselspropaganda). Men hva endte vi opp med? For mange vaksiner, så alle som ikke hadde fått skulle omtrent tvinges til å ta denne vaksinen. Jeg har holdt meg langt unna dette «svineriet». Men skulle gjerne hatt tak i en sånn vaksine for å få en kjemiker som ikke har noen tilknytning til legemiddelindustrien til å undersøke hva dette egentlig er for noe tull (som blusset opp igjen for en liten stund siden i år).

   • Dette er ikke noe nytt for meg 🙂 All moderne religion er tatt ut av gamle, monotheistiske religioner hvor en viss gud har blitt brukt som «det passende maktsymbolet» og skapt de monotheistiske organiserte religionene som fungerer som «spirituell fascisme» (samfler flokken under en religiøs myndighet). Allah er f.eks en avgud i Bibelen, dermed mener mange kristenfundamentalister at «Islam er djevelens verk». Men man må bruke objektiv, faktabasert vitenskap og ikke teorier som fungerer som maktapparat (som religion er) for å argumentere for / imot Islam, som alt annet.

   • Hei Bjørn

    Noen små kommentarer.

    Versailles-traktaten ble kalt «Versailles-diktatet» av nazistene i og med at denne «avtalen» (traktaten) ikke var av frivillig art, men ble påtvunget Tyskland av krigens vinnere. Det var forøvrig to jøder som underskrev avtalen på Weimar-Tysklands vegne. Neppe en tilfeldighet.

    1) Ja, det stemmer.

    2) Se dokumentaren «Hitler’s War?» http://www.youtube.com/watch?v=7mA0kk29DBA Nazi-Tyskland hadde i hele 1939 fram til invasjonen av Polen 1. sept., og i årevis før den tid også, forsøkt å nå en rimelig avtale med Polen ang. Gdansk/Danzig og Øst-Preussen (i tillegg til en allmenn fredsavtale) og en passasje med jernbane og/eller veier til/fra Tyskland slik at befolkningen i Øst-Preussen kunne få det den trengte. Polen hadde også en høyst urimelig skatt/avgift på den polsk eide jernbanen som allerede eksisterte og nektet å fire på kravene.

    Invasjonen 1. sept. skjedde fordi Tysklands tålmodighet ang. Preussen-saken var oppbrukt, og også pga. flere tilfeller av polsk aggresjon mot Riket og mot grupper av etniske tyskere i Polen. Men den statsmakten som lå bak hele konflikten var egentlig England – som systematisk sørget for at alle Tysklands forsøk på å få i stand en avtale med Polen gikk i vasken. England manipulerte den polske regjeringen med det som mål *å få krigen i gang.* Hitler gjorde mange, mange forsøk på å få til fred med Polen. Dette begynte lenge før 1939.

    England hadde mottatt Tysklands aller siste forslag til/om Polen (som England så skulle bringe videre gjennom diplomatiet) der Tyskland i hovedsak foreslo en pakt med Polen mot Sovjet – som man hadde all grunn til å tro var på vei til å angripe *både* Tyskland og Polen. England sendte dog aldri dette forslaget videre til Polen – med det resultatet at ingen avtale ble oppnådd og Polen invadert.

    Avtalen ville gitt Tyskland sine gamle «polske» områder tilbake – noe som var bedre for Polen enn at Polen skulle miste halve sitt territorium til Sovjet. Polen ble som kjent invadert av sovjeterne en stund etterpå.

    Stalins taktikk var smart: Han ventet, rustet opp og ventet. Pointet var å la de andre gjøre så mye skade på hverandre som mulig, og SÅ angripe. Polen hadde helt klart tjent på en militærallianse med Tyskland. (Jeg husker ikke detaljene helt.)

    Ekspandering av Riket… Vel, østerrikerne var glade og sudeten-tyskerne var glade. Men England mislikte det hele sterkt. England ville *knuse* det nye Tyskland og om dette var det egentlig aldri noen tvil. Hitler var nok altfor optimistisk og håpefull når det gjaldt muligheten for noen slags allianse eller fredsavtale med England. Og så har vi Sovjet… Men det blir vanskelig å si så mye om hva Sovjet hadde gjort og ikke gjort om ting i Europa hadde utviklet seg annerledes.

    3) Joda, de fanatiske islamistene vil gjerne legge hele verden under seg, men de har ingen makt. Ikke slik jødene har makt. Kontroll med politikk, media og finans teller mye mer enn lange skjegg og roping og hoing. Jødene bruker islamistene/araberne som et verktøy for å ødelegge Europa, enkelt og greit. De er bare et verktøy. Og jødene bruker hvite politikere til å ødelegge muslimenes/arabernes land på den andre siden av kloden.

    Muslimene og innvandrerne er effekten. Jødene: årsaken. Jødene bruker den gamle gode «splitt og hersk»-metoden og vinner kriger uten å noensinne delta i dem selv.

    Samtidig er det sant at 90% (eller mer) av alle disse muslimene & fremmedkulturelle må ut av Europa. De hører ikke hjemme her. Men husk: muslimene bestemmer ikke politikken. Den er det «våre» politikere som bestemmer.

   • Du har en sjelden, utdypende informasjon om 2. verdenskrig jeg gleder meg til å høre med fra 🙂 Dette har jeg lagret meg nå, men har du kildehenvisninger? Jeg er en stor tilhenger av det 🙂

   • Hei Bjørn

    Takk, takk. Dokumentaren jeg tipset om – http://www.youtube.com/watch?v=7mA0kk29DBA – forteller veldig mange fakta om hvordan WWII startet i Europa. Forøvrig er denne boken god: http://www.barnesreview.org/hitler-bungling-amateur-or-military-genius-p-197.html

    The Barnes Review er også et historisk tidsskrift det er verdt å lese. Jeg abonnerer. Mye om andre verdenskrig. TBR-butikken har også masse bra og rimelige bøker man kan kjøpe.

    Flere kilder… Vigrids nettside har masse stoff. Og Gasskammeret (nesten alltid med kilder i artiklene). Og på Gassekanalen har du mange dokumentarer – der kildene ofte gis i filmen: http://www.youtube.com/playlist?list=PL3B505393D90C10B0 Særlig anbefales «Adolf Hitler’s struggle for peace» og «Adolf Hitler the greatest story never told.»

    Denne damen har mye: http://carolynyeager.net/ Og så har vi http://justice4germans.wordpress.com/ Det burde være nok til at du kan starte.

    Å studere om WWII (og HoloCa$h) tar masse, masse tid og grubling. Jeg har snart brukt et tiår på det og føler jeg nettopp har begynt. 🙂

 2. Hei

  Boikotten hadde, snodig nok kan man si, praktisk talt *null* effekt i årene 1933-1939. Hitlers brilliante økonomiske politikk koblet med den nye germanske folke-enheten som veldig fort oppstod etter at naziene kom til makten – ble et mirakel uten sidestykke, og tilgang på varer m.m. fra andre land ble en mindre viktig faktor. Naziene fant seg også handelspartnere som ikke var med på boikotten.

  Med andre ord: jødene økonomiske krigstaktikk var mislykket. Man trengte å bruke kuler og krutt og tonn på tonn med brannbomber. Så da erklærte England/jødesiden «varm» krig i september 1939.

  Hitler kom med noe sånt som 25 konkrete forslag til freds- og nedrustningsplaner fra og med 1933 til og med 1942 (kanskje t.o.m. senere – jeg er ikke sikker). Hitler var «villig til å ruste ned til siste gevær» – forutsatt at de andre nasjonene ville gjøre det samme. men det ville de ikke. Det store hinderet (vi ser bort fra Sovjet et øyeblikk) var England. Den engelske regjeringen var fullt og helt styrt av jødene, og jødene ville ha krig mot det gjennoppbygde og sterke Tyskland som de, helt berettiget, så som en trussel mot deres plan om totalt verdensherredømme.

  Av praktisk talt samme grunn ble den kinesiske nasjonalistbevegelsen knust/kapret i Kina og Japan ble knust. Og av mye samme grunn kom den første verdenskrigen – som knuste stormakten Tyskland og samtidig destabiliserte Tsar-Russland slik at jødene kunne gjøre sitt maktkupp der i 1917 og lage sitt sovjet.

  Nei, Hitler var ikke den som ønsket krig. Men det Hitler ønsket som jødene virkelig ikke likte – var et samlet Europa *styrt av europeere* og ikke av internasjonale jødedom, frimureri og bankmafia.

  På en måte *kan* man si Hitler startet krigen. Fordi hans nasjonalsosialisme i seg selv hadde en krigersk innstilling til de jødiske parasittene. Merk deg: Det var aldri vanlige «herr og fru jøde» med butikk på hjørnet som var den store fienden, men de mektige finansjødene og politiske konspiratørene. I dag er situasjonen mye den samme på det viset: Herr og fru jøde som selger smørbrød i New York er ikke nødvendigvis så forferdelig onde eller farlige, men den internasjonale maktkabalen av Talmud-troende og krigerske elitejøder – DE er fienden og trusselen.

  • Jeg var tenkt til å spørre deg om bakgrunn for dette med Kina, som du nevner, også fordi jeg lurer på hvordan Kina ble overtalt til ett-barns politikken de fører. I dag når man ser hvordan all industri og verdiskapning er overført til Kina, lurer jeg ikke så mye lenger.

   Men, jeg ser at du nå har startet det som forhåpentligvis blir en grundig og saklig artikkel-serie på bloggen din om Kina og Asia.
   http://gasskammer.blogspot.no/2013/03/kina-og-jdene-i-hvordan-jdene-vil-ta.html

   Jeg tror at du har gjort det vanskelig for deg selv å bli tatt på alvor med den profilen du har valgt, men jeg må bare innrømme at du har endel veldig interessant stoff på bloggen. Flere bør derfor bite tennene sammen og ta en kikk på den. 🙂

 3. Rart at ikke flere av islam-kritikerne har innsett dette som du påpeker på slutten her. Eller ser at de blir brukt som brikker i ett spill av internasjonale krefter for å destabilisere Europa. Jeg tenker da på organisasjoner som SION, og EDL og NDL.

  På samme måte blir jo forøvrig muslimene brukt, det er vel ingen som har lest litt historie som ærlig kan si at de tror at det går an å blande islam inn i andre samfunn uten at det ender i kaos, vold og krig.
  Jeg bebreider ingen for å være mot islam uten å se sammenhengene. Jeg er også fortsatt selvsagt mot islam, og det var paradokset med islam som fikk meg til å våkne, og begynne å se på ting selv. Ondskapen i denne «religionen» er påtagelig og lett å se, men for den som åpner talmud, vil man se at den heller ikke er noe bedre. Likevel er det altså anti-islamorganisasjoner som bruker korset og jødestjerner som symboler, og holder demoer for å verne jøder istedet for å fokusere på sitt eget liv og sikkerhet.

  Det blir jo bare mer og mer tydelig at det legges opp til en ny krig i Europa, hvor kun globalistene vil tjene, samtidig som Europeere(Germanere for å holde oss til posten) blir færre og igjen blir taperne.
  Samtidig som Europa vil få ett nytt moralsk traume for igjen å ha kastet ut muslimene. Noe som kan misbrukes og avløse det etterhvert utbrukte Holocaust-traumet.

 4. Jeg er enig i nesten alt som står her, men jeg vil påpeke at de fleste tyskere IKKE er germanere, men tvangsfortyskede slavere, keltere og andre mindre folkeslag.

  En av de mest tragiske historiene i Europa er det preussiske folket som har. Først blir de erobret av den Tyske orden, hvorpå de blir tvangskristnet, tvangsfortysket og mistet både sitt språk og sin historie.

  Deretter blir leveområdene deres krigskueplass i noen hundre år, før de blir trent opp til å være soldater for å øke sitt uvalgte adelskaps tørst for mere land.

  Historien deres ender med 2VK, hvor de blir utryddet som folkeslag, da Sovjet tømmer tidligere Øst-preussen for folk.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Prussians

  • @mediakrig

   Hei hei

   Interessant info/synsvinkel, mediakrig.

   @ytringer

   Kina: Jeg vet for lite om hva som skjedde i Asia 1900-1945 og må lese mer før jeg skriver mer om saken. Men én ting vi vet var at frimureren Roosevelts politikk var svært jødevennlig/jødestyrt og dermed at amerikanernes aktiviteter i Asia under andre verdenskrig var helt i tråd med jødenes ønsker. Det er også mye vi ikke har blitt fortalt – som om alt det vestlige militær/makt/handelsapparatet var involvert i i Asia *før* Pearl Harbor. Og dette henger garantert sammen med opiumshandelen og opiumskrigen som skjedde en god stund før.

   Altså, vi kan følge en tråd tilbake i tid fra Hiroshima til Mao til kinesisk borgerkrig og kolonimakter til opiumskrig til … Det er vanskelig å si når ting egentlig begynte der borte. Tore Tvedt sier dog at japsene startet WWII i Asia gjennom en invasjon av Kina (de hadde sikkert gode grunner slik man alltid har) i 1931.

   Ja, japsene var nok ikke helt uskyldige heller. Det virker som at de hadde en god del rasisme. Men til deres forsvar var rasismen Jew$A utsatte dem for minst like ille. Den store grunnen til at Japan ble knust var at Japan hadde en politikk ganske lik Hitlers, som sikret nasjonen kontroll med egen økonomi og industri. Derfor måtte Japan teppebombes, atombombes og nullstilles. For så å bli gjenoppbygd som en slags kolonistat for Jew$A. Slik jeg forstår det.

   • Og så fikk kanskje Japan tilgang på teknologi, som vi har lært at de stjal og kopierte, for å begynne å produsere billige produkter, slik at de kunne betjene gjelden som de trengte for å bygge opp igjen landet.

    Det er ellers interessant at Japan holder på å utvikle roboter for å bruke i eldreomsorgen, istedet for å hente inn andre folk, slik vi i vesten er fortalt at vi må gjøre.

    Det er mye vi må finne ut av og undersøke mer, dessverre selv.

 5. Etter å ha lest en del om jøder og jødedom i det siste rinner ofte dette sitatet meg i hu:

  “The real hell of life is everyone has his reasons.”
  ― Jean Renoir

  Å lese Kaufmans beskrivelse av tyskerne var litt som å se på en av de typiske karikaturene av jøder. Og så er det vel slik at det sikkert er ett eller flere element av sannhet i begge siders syn på hverandre.

  «“Det gjenstår nu bare å bestemme den beste måten, den mest praktiske og beleilige måte, for å pålegge den tyske nasjon den ytterste straff.”»

  Ja, hva med en evigvarende skyldfølelse som ender i et rituelt selvmord? Det må vel kunne sies å være den ytterste straff. Kaufman ville sterilisere tyskerne, men feminisme, abort og flerkultur med muslimer er jo et mye bedre alternativ.

  • Ja spesielt det med at de tror de er Guds folk.
   Men, slik kan det altså gjøres. Snu alt, opp ned, og bare kjøre på.

   Og, ja. Det siste du skriver er jo akkurat det som har skjedd. Og vi tror fortsatt at det er tilfeldig, selv om vi; om vi undersøker ser at det er skrevet side opp og side ned om dette, århundrer tilbake. Dog, ikke alltid så tydelig som hos Kaufman.

   Eller, vi kan se inn i fremtiden ved å se hvordan det planlegges ytterligere utvidelser av «federasjonen» i min overstående link til artikkelen om Kina og jødedommen.

  • «Å lese Kaufmans beskrivelse av tyskerne var litt som å se på en av de typiske karikaturene av jøder. Og så er det vel slik at det sikkert er ett eller flere element av sannhet i begge siders syn på hverandre.»

   Det er ikke til å stikke under en stol at tyskerne med sin tvangsfortysking av folkeslag og utvidelse av sitt territorium, gjorde at naboer hadde god grunn til å motsette seg et samlet og sterkt Tyskland.

   Det er også ironisk at jøden hadde kjøpt den pangermanke fantasien så til de grader, at han ønsket å utrydde den tyske nasjon. Ikke er de som nevnt ett folk, og ikke følte seg som en nasjon heller, før de hadde gjennomgått to ødeleggende kriger og en runde med internasjonal utplyndring sammen.

   Man kan i denne sammenheng også nevne at det også er ironisk, at dagens forsøk på folkemord ved innvandring, integrering og assimilering av ikke-hvite vil fungere på samme måte, da det gjør at fiendeskapen mellom hvite forsvinner.

   Forskjellen på en brite, tysker, franskmann eller skandinav, forsvinner, når man har MENA-folk og negre springendes rundt i gatene.

 6. Det blir kanskje en egen post om denne karen. Men, jeg kan allerede nå berolige de som er bekymret for vår mentale tilstand, etter vi har snakket høyt om jødenes hat mot Europeere og det noen påstår er deres ønske om å utslette den hvite rasen, med at vi har det bra mentalt, til forskjell kanskje fra enkelte andre:
  Vi er tydeligvis ikke paranoide likevel:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Noel_Ignatiev

  • Ignatiev virker å være en meget suspekt kar. Jeg tipset på morkestekroken, også, så nå kan du konkurrere med CB om opprullingen. 🙂

 7. «Det er ellers interessant at Japan holder på å utvikle roboter for å bruke i eldreomsorgen, istedet for å hente inn andre folk, slik vi i vesten er fortalt at vi må gjøre. »

  Du har sett videoen av Darpas NWO-roboter, ikke sant? De skal sikkert «frigjøre» oss fra muslimer om en stund.

  Her er en annen:

 8. Tilbaketråkk: Sylvia Stolz |

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s