Home

Det er velkjent at det islam-kritiske miljøet har satt fokus på arabisk slavehandel, d.v.s arabere og muslimer sin tradisjon med slavehold. Slavene var oftest svarte, men hvite slaver ble også holdt og de var sågar spesielt ettertraktet og verdifulle som slaver. Mange Nordmenn ble også offer for slavehandelen, det var oftest sjøfolk som ble tilfangetatt av pirater i og rundt middel-havet hovedsaklig i perioden 1600-1800. Her hjemme sa vi at de var havnet i «Tyrkeri». Det var ofte penge-innsamlinger i Norge for å kjøpe fri slekt og venner fra muslimene.

I 1627 returnerte ett pirat-skip til sultanen helt fra Reykjavik, de hadde da vært på Island og røvet 400 menn, kvinner og barn. Fire folketomme og nedbrente bygder stod igjen på Island.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/05/15/466255.html
Hvordan disse slavene kunne behandles kan man lese om i Koranen for de som er interessert i dette. De var i praksis rettsløse og seksuelt misbruk av kvinner og barn var vel oftere regelen enn unntaket.

Mange kjenner ikke denne delen av historien, og blir overrasket over at dette ikke er mer allment kjent med tanke på det fokus som har vært på Europeisk slavehandel. At til og med lille Norge var så onde å være innvolvert i slavehandelen har de fleste fått lære.

Det er egen artikkel om den Dansk-Norske slavehandelen på norsk wikipedia. Der kan man straks lese at en Bergenser hadde det første norske slaveskipet. Han hette Jørgen Thor-Møhlen. Han var som vi kan se like norsk som «Bergens-mannen« som nylig ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til folkemord i Rwanda.

Man kan også lese at det var lov for de som var innvolvert i slavehandelen på gullkysten å gifte seg midlertidig med «negerinder»:

«Naar den blankes negerinde først har faaed et par mulattbørn til ham, saa holder han ligesaa meget af hende, og hans børn, som en mand, der har sin ægte hustrue og børn i Europa.» Den dansken som er best kjent i denne sammenheng, er Wulff Joseph Wulff, som bodde på Gullkysten fra 1836 til 1842 og var gift med en mulattkvinne med navnet Sara Malm, visstnok med det opprinnelige navnet Tim Tam. På 1900-tallet bodde stadig Wulffs etterkommere i Frederiksminde, huset han bygde i landsbyen Osu.»

Jeg kan ikke annet en å undres over hvem som gav Tim Tam navnet Sara Malm.

Som vi ser var denne Dansk-Norske aktiviteten organisert gjennom VestIndisk-Guineisk Kompagni, som I likhet med mange andre lignende kompagnier klarte å få monopol, eller handelsbrev, av de forskjellige europeiske kongehusene. I dette tilfellet var det da danskekongen. Selskapet ble stiftet av Johan de Willem, som drev forretninger med broren Paul og David, og han samarbeidet også med Abraham De la Haye. 

Ett annet kjent kompagni var det som idag er kjent som Dutch West India Company, dette selv om navnet egentlig var Geoctroyeerde Westindische Compagnie eller som det blir oversatt til engelsk, Chartered West Indian company.

Trolig var selskapet like «Dutch» som de personene jeg nevnte først. I disse filmene kan man høre mer om selskapet, hvem som stod bak og hvordan slavehandelen var organisert.

1:02 bør man ihvertfall få med seg i denne filmen.

For de som tar seg bryet med å se gjennom disse interessante filmene  og det jeg har skrevet over om den Dansk-Norske slavehandelen tror jeg det er klart at man med rette kan undres om jøder spilte en imperativ rolle i slave-handelen.

Her er en politisk korrekt versjon av slavehandelen:

Man kan også sammenligne artiklene på wikipedia som omhandler hhv. Arab slave trade og jewish slavetrade.
I hvilken grad wiki-artiklene og filmene er troverdige får man bedømme selv.

Poenget med denne artikkelen var ikke å sverte Jøder eller Jødedommen, men snarere å påpeke at slavehandel ikke har en tradisjon i Europa, bortsett fra nettopp denne perioden hvor den Europeiske humanismen og rasjonaliteten var fullstendig overkjørt av religiøst semittisk sprøyt. Det var også som vi ser tett samarbeid, både fysisk og spirituelt mellom Jødedommen og Kristendommen. Det var jøder, og europeiske «wannabe» jøder, de kristne, som sammen regisserte og utførte dette afrikanske folkemordet.

Enkelte grener av det islam-kritiske miljøet bør også vurdere om det er riktig å stå og vifte med Israelske flagg, kors og jødestjerner og kritisere islam for slavehandel spesielt og dens suprematiske ideologi generelt .
Faktisk vil jeg gå så langt som å si at medlemmer av organisasjoner som bruker jødestjernen og det judeo-kristne korset som symbol bør vurdere om de kan være nyttige brikker i andre sitt spill.

Europa har blitt voldtatt av en semittisk religion en gang allerede, når vi nå etter 1000 år har frigjort oss fra denne, virker det usannsynlig  at denne skal hjelpe oss i kampen mot en enda verre semittisk religion.

Det eneste som kan beseire teisme og irrasjonalitet er humanisme og rasjonalitet.

15 thoughts on “Slave – handelen

 1. Halvparten av sjøfolkene i de hollandske østinidiakompani var nordmenn og dansker. Nederland, Norge og Danmark var virkelig nære på denne tiden, noe vi forsåvidt også er i dag.

  Ser vi på DNA er det ofte lettere å skille en nordmann fra en svenske, enn fra en nederlender.

  Leter du litt på nettet er nederlenderne i ferd med å oppdage dette, noe jeg synes er litt moro. Mange av boerne og de første immigrantene til Ny Amsterdam var også norske, blant annet stammoderen til Vanderbildt familien.

  Når det kommer til slaveri, er det noe alle folkeslag har drevet med, men bare hvite fikk en slutt på faenskapen.

 2. Jeg tror at i Nord-Europa var slaveri nærmest ikke eksisterende.
  Jeg vet at det fantes treller, og at disse er omtalt i landskapslovene. Dette kunne være folk som skyldte penger, kriminelle som sonet, og kristne krigsfanger.

  Noen vil kanskje undres over ordet krigsfanger i vikingtiden, men det følger av det faktum at vikingtiden ikke var en periode hvor skandinaver reiste ut for å plyndre og drepe for moro skyld, slik de kristne formidlet i historien, men at det derimot var en forsvarskrig mot den nye voldelige religionen.

  Når Charlesmagne på en dag døpte og halshugget 4500 tilfangetagne hedenske menn i Verden i Tyskland litt sør for grensen mot Danmark i år 782 syntes vel til og med trauste og godmodige Skandinaver at nok fikk være nok.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Verden

  Det er derfor ikke til å undres over at Nordmenn og andre skandinaver svarte med å angripe klostere og kirkelige institusjoner i Irland, England og ellers.

  Fra vikingenes side var det snakk om en forsvarskrig. Når Frankrike nå i løpet av noen år eksploderer i Jihad og vi får de første meldingene om muslimenes henrettelser av franskmenn tenker jeg at flere her hjemme våkner også.

  Om du leser her http://no.wikipedia.org/wiki/Slaveri

  »
  Trelleholdet i Norge var trolig på sitt høyeste ca. år 1000. Hvor stort omfang det hadde, er umulig å si med sikkerhet. Den engelske Domesday Book fra 1086 oppgir at 9% av den totale engelske befolkningen var slaver, men dette trenger ikke å si så mye om norske forhold. I tidlig middelalder ble prestene ofte rekruttert blant trellene. Gulatingsloven fra første halvdel av 1100-tallet sier at hvis prestene bryter biskopenes påbud, skal de bøte for det, for «prestane skal styrast med hogg», en formulering som oftest ble brukt om treller. Men i løpet av det første århundret etter kristningen av Norge gikk prestene gradvis over til å bli respekterte samfunnsmedlemmer som også kunne gifte seg inn i etablerte familier.»

  Leste også et sted at kirken i seg selv hadde ingenting mot slaveri, men at det likevel var kirken å takke at det ble slutt på Trelldom. Hvorfor det? Jo, fordi som du ser i klippet over, det var kristne, de kunne brukes til prester.

 3. At nordmenn ikke holdt mange slaver selv, er ikke noe hinder for at man kjøpe og solgte slaver til andre.

  Når det gjelder teorien om at vikingetiden var en forsvarskrig, så er jeg ikke så sikker. Alt fra at røvertoktene er kristne påfunn, til at de angrep fordi de kristne ikke ville handle med dem, er også mulige for meg.

  Hva jeg er rimelig sikker på uansett, er at de fleste kristne kilder er mer fri fantasi og propaganda, enn korrekte beskrivelser av hva som skjedde i virkeligheten. Jeg at man har problemer med å finne spor av vikingeangrep i Storbritannia, men at man finner veldig mange spor av fredelig sameksistens.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1161728/Vikings-model-immigrants-lived-happily-Ancient-Britons-claim-academics.html

  Når munkene løy om dette, blir spørsmålet hva annet munkene løy om. Er det f.eks. sant at Karl den store drepte 5000 saksere?

  Vi vet jo også at mye av hva de kristne skriver om kristningen av Skandinavia er løgn, så hvorfor skulle det ikke være løgn alt sammen?

  • Er det f.eks. sant at Karl den store drepte 5000 saksere?

   Ikke kun ham. Frankerkongen Chlodevig, som havde ladet sig døbe, førte jihad mod de »hedenske« Saksere for at besætte deres land og myrdede dem, der ikke ville underkaste sig kristendommen. Han brugte kristendommen som sit argument til at gøre det, fordi det var hans »kristne pligt« at føre krig mod de ikke kristne og omvende dem for enhver pris. Noget tilsvarende har asatroende aldrig gjort mod ikke-asatroende blot fordi de var ikke-asatroende.

   Islam blev spredt via sværdet, ja, men det gjorde kristendommen virkelig også i starten.

 4. Ja, det er vanskelig å vite noe helt sikkert, derfor må vi analysere og tenke selv hvordan det kan ha vært å leve i ett samfunn som i århundrer var preget av hellig krig og enorme kulturelle omveltninger. Dengang som i dag ble den nye religionen og kulturen innført av herskesyke konger med utenlandske allianser. Det var splitt og hersk som idag og som jeg tror vi igjen vil se i europa var det en tilstand av kaos og borgerkrig.
  Det er grunnen til at jeg prøver å informere, jeg er ikke så keen på at muslimer og «kristne» les: «Wannabe jøder» i organisasjoner som NDL, EDL og Christian Defence League skal brake sammen i borgerkrig.

 5. Hei, grundig og godt innlegg!
  Vil gjerne minne om at treller og slaver var helt vanlig så langt tilbake som vi har historisk materiale. Det var ingen jødisk/kristen oppfinnelse. Men når de som tjener Gud også/heller tjener Mammon, blir det avskylig.
  Mulig det er enkelte kulturer som er verre enn andre, men så langt jeg har forstått det er det almindelig utbredt.
  Jeg tror det er riktig når den slavehandelen som i stor stil kom i stand ved triangeltrafikken, i stor grad hadde jødiske utøvere.
  Holland var på den tiden et fristed for jøder i Europa.
  Likevel kan et slikt poeng ikke brukes til å unnskylde eller rettferdiggjøre alle de andre som drev med dette.
  Om det er rett at 40 % av de som holdt slaver var jøder, frikjøper ikke det de andre 60% for ansvar.
  Jeg er ikke glad i syndebukkmentalitet.
  Slaveriet var vanlig og ikke ulovlig.
  Selv om vi ser på slavehold som avskylig, så var det altså en lovlig sak, og det ville det kanskje vært fremdeles om de ikke hadde overdrevet dette, kanskje særlig i de SørAmerikanske Hollandske kolonier. Les om Surinam og slaveriet. Så får du en sterk bekreftelse på dine videoer.
  Jeg ser du er sint, og med rette, på at kristne ikke gjør etter sitt gode budskap, men jeg syns Otto Tank er et unntak. Han var inspirert av Herrnhutterne og drev misjon for folk i Surinam. Det var en hollandsk jødisk bosetning hvor Otto Tank kom som misjonær. Hans arbeid der besto i stor grad å skrive og å tale mot slaveriet og var en av de sterkeste stemmene mot slaveriet der før den amerikanske borgerkrig.

 6. Takk for interessant kommentar. Jeg er ikke sint, men mer overrasket over jødenes «ukjente» rolle i slave-handelen og deres store rolle i de utallige vest- og øst-indiske handelskompaniene. At de kalles Bergensere på norsk wikipedia står bare som ett bevis på at det er flere enn meg som mangler viktig kunnskap om historien. Eller at noen ønsker å forfalske historien…

  Jeg skal se på Surinam når jeg får tid.
  Akkurat nå tenker jeg endel på pirat-virksomheten eller privateering virksomheten som det heter i artikkelen om det «Dutch» West India compagnie.
  Dersom jeg nevner at «skull&bones» – pirat flagget – egentlig er et frimurersymbol ser du kanskje for deg at det kan komme flere interessante artikler og/eller filmer.
  Vi får se, egentlig er det ganske deprimerende å grave, for så snart man ser på ting selv så ser man at ingenting stemmer med det man har blitt fortalt. Og at det man har blitt fortalt kun er bagateller og bruddstykker av det totale bildet.
  Jeg føler at du også har motforestillinger mot «å henge ut» jøder, det føles ikke bra for meg heller slik jeg er indoktrinert, men du går ihvertfall ikke i skyttergraven slik mange andre gjør. Takk for det.

 7. Jeg ergrer meg over at kilder som ikke har fått «Vitenskaplig godkjent» stempel, fordi man ikke har tatt tid eller ønsket å underkaste skriftet våre dagers vitenskaplig kritiske metoder, disse skriftene får ikke vi vanlige folk tilgang til.
  Jeg skulle gjerne hatt en liste over alt som finnes av historiske kilder fra tiden før år 900 f. eks!
  Har du greie på den tiden? Det første årtusen i Norden? Jeg ser du nevner kristendommen og historieforfalskning, men jeg ville gjerne høre deg si mer om dette.

 8. Adam av Bremen skal ha informasjon tilbake til 788 om misjonsarbeidet i Norden. Mulig du finner noe der, selv om det da trolig er sett med kristendommens øyne. Ellers er det mye på http://www.heimskringla.no
  Sagn historie og mytologi.
  Som jeg har vært inne på før i mima-meidr mener jeg at den nordiske/germanske mytologien er humanistisk til forskjell fra de 3 semittiske mono-teismene.
  Ellers synes jeg historien om Nor, Gor og Goe er interessant.

  «Norge i viking-tid» er en veldig interessant bok.
  http://www.aftenbladet.no/kultur/anmeldelser/bokanmeldelser/Norge-i-vikingtid-2940581.html

  I tillegg kan jeg nevne denne serien på youtube som jeg tror du vil like: http://www.youtube.com/watch?v=IapTtGgfVP8
  Mye interessant i denne serien men også en del merkverdigheter.

  • Adam av Bremen er beviselig en løgner, så jeg vet ikke hvor mye vekt vi skal legge på hva han sier, da Ansgar historiene hans ikke stemmer overens med arkeologien.

   Skandinavia ble kristnet fra de britiske øyer, og Adam av Bremen kan derfor være en forfalskning fra tyskerne eller den katolske kirken, for å skaffe seg innflytelse ved å vise at det var de som kristnet Norden.

   Det er også mulig at Adam fortalte sannheten, men ble «pietistisk redigert» på et senere tidpunkt, eller at han hadde «pietistiske redakterte» kilder selv.

   Et eksempel kan være primsigningen og hvite-krist, som vi finner så mye om i norrøne kilder, men som vi ikke finner i de katolske.

   • Ja, den endelige kristningen av Skandinavia kom trolig fra England, men jeg regner med at i starten var faren mest påtrengende fra sør, og spesielt for Danmarks del.

    Antagelig var det også før vikingtiden noe uoffisiell kristendom i Norden, gjennom internasjonal handel og trafikk.
    Sikkert litt som i Norge idag, med islam, og norske konvertitter o.l.

  • Strengt tatt sier jeg bare om Thor-Møhlen at han ihvertfall ikke var bergenser og norsk, dette fordi jeg ikke har funnet en direkte kilde på at han var av jødisk herkomst, som jeg anser som sannsynlig.
   Han kom fra Tyskland. Var kjøpmann, og slo seg opp som industri-bygger.
   Og, fordi han han selv trengte penger fikk han overtalt kongen til å gi han lov til å utstede sine egne «penger». Første norske bank.
   Den gikk konkurs, fordi folk ikke stolte på han. Da alle kom for å innløse sedlene samtidig viste det seg naturligvis at han ikke hadde dekning for pengene sine. Første norske fractional reserve banking-svindel var avslørt.

   http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettartikler/Dei-foerste-norske-pengesetlane

   http://nattmannensdatter.wordpress.com/2012/07/09/thormohlen/

   Her er bilde av han.

   Men jeg leter fortsatt etter mer info om han. I Tyskland hette familien visstnok ther Meulen.

   Johan de Willem var heller ihvertfall ikke dansk, men trolig også av jødisk herkomst. Han kom fra Holland, som var det landet som tok imot flest jøder etter at jødene hadde blitt kastet ut av Spania i 1492.

   Påstanden om at jødene var imperative i forhold til slavehandelen og trekant handelen mener jeg er godt dokumentert i filmen, og som vi ser tok de ofte navn fra de landene de hadde bodd i. Slik som Aron Lopez som også kom fra Spania men var jøde. Som du ser i filmen avslører ofte fornavnene i familiene deres opphav.
   Slik også i de Willem(Willum) familien med brødrene Johan, David og Paul.

   Hovedpoenget var å vise at Danmark-Norges rolle i slavehandelen kom igang gjennom internasjonale karakterer. Det var ikke det jeg vil kalle Dansker og Nordmenn som startet denne handelen, det var internasjonal finans-elite. (Den tids Globalister og «New World’ere).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s