Home

En hedersman fra Norden.

En svensk blogg har opptatt mye av min tid i det siste. Bloggeren er svensk men han velger altså, på tross av  nasjonalgrenser, å kalle seg Nordisk Hedning. Så langt jeg til nå har sett, ser det ut som vi har med en hedersmann från Norden å gjøre. Han vil vite, og han deler generøst sine tanker og store kunnskaper på bloggen «Hedniska Tankar».

For noen dager siden var det Tor sin dag, og den nordiske hedningen hadde en artikkel jeg la spesielt merke til.

Det første som gleder meg er linken i første avsnitt, til ett eldre innlegg, hvor han ved hjelp av en tekst fra en annen blogger, Asynja, forklarer ett viktig prinsipp ved Hedendommen. At mytene og gudene trolig er forestillinger og modeller våre forfedre hadde for å beskrive en kompleks verden og natur. I Hedendommen behøver man etter min mening derfor aldri stille spørsmålet «Who made who?».

Verden er kompleks og flersidig, den er fler-polt, ikke en-polt, derfor er det greit å ha forestillinger og forståelse som forholder seg til dette. Monoteistiske religioners tanker om én allmektig guddommelighet og én sannhet kan derfor aldri bli i samsvar med humanismen og dens erkjennelse av mangfoldet og variasjonene hos mennesket.

Trolig er det forståelsen for  dette som gjør at den Nordiske Hedningen nå kan blogge gledelige nyheter om at tallet på de som vender ryggen til de monoteistiske religionene blir flere og flere, selv i USA. Et konservativt, monoteistisk land, bygd for det meste på den humaniserte versjonen av de Abrahamittiske religionene (les tidlig primitiv politikk), kristendommen.

Selv om USA er fundert på setningen «In God We Trust» var ikke folket mer religiøst skadet enn at man forstod at tro og viten måtte skilles.

Ikke overraskende av ett folk som for det meste kom fra Europa, med dype røtter i hedendommen og humanismen, og om de selv ikke hadde sett det, så hadde de endog friskt i hu og mu, fra egen sunn tankevirksomhet og sin egen historiekunnskap, hva religiøs fanatisme kunne føre til.

At de valgte menneskelig frihet fremfor guddommelig og statlig tyranni skal vi takke dem for, og ikke nå henge oss opp i at folk flest i ettertid synes å søke mot tyranni og lederskap i stedet for frihet og selvstendighet. Dette siste skyldes i hovedsak uvitenhet, ikke minst forårsaket av bevisst manipulasjon fra makthavernes side og fremmedgjøring av folket for forståelsen av individets egen styrke og verdi. Jeg er enig med den Nordiske Hedningen i at verden trenger mer av prinsippene i nordisk mytologi, og at flere bør ta avstand fra monoteismene, men jeg tar likevel ikke like lett som han på at USA i dag styres av en som bekjenner seg til den verste «religionen» menneskeheten har sett, islam.

Hånd i hånd med islam går nå den internasjonale sosialismen, som stadig tettere legger sine klamme hender over hele kloden. Jeg har tidligere sett på sosialismen som ett politisk system, og respektert at enkelte har troen på nettopp dette systemet. Dog har jeg forundret meg over uviljen til å se at denne politikken på ingen måte er bærekraftig eller i samsvar med den virkelige verden. Uviljen synes å være av samme type som den man finner hos religiøse, eller de som har bestemt seg for at «slik skal det være».

Da jeg nylig skrev en kort e-post om dette slo det meg plutselig at sosialismen også er en religion. Det menneskelige, det personlige og humane, som fornuft, viten og det naturlige, blir erstattet av det ideologiske. En blind tro på en overordnet ideologi som fratar de «troende» personlig ansvar og plikter.

Hvordan ideologier kan overstyre den menneskelige moral har også noen observert i artikkelen Bullshit.

Når man i dag i etterpåklokskapens lys har forstått at de monoteistiske religionene aldri var annet enn politiske middel til makt bør man også spørre seg selv om den nye «religionen», sosialismen, er noe annet. Som de tidligere religionene jeg har nevnt, velger sosialistene også å se bort fra virkeligheten og erstatte den med forestillinger og fantasier som er ment å bli tatt bokstavlig og alvorlig. En forestilling kan være en forestilling, og ha en verdi og nytte som sådan, men når den fremstilles som den eneste sannheten blir den ikke noe annet enn en løgn.

Det er som sagt gledelig at flere og flere ser dette og tar avstand fra alle disse unaturlige og umenneskelige ideologiene. Det er som Gert Wilders og flere før han har sagt: Sannheten skal sette oss fri.

Jordas sønn, Thor.

La oss håpe at folk velger sannheten i kampen mot den ultimate og mest prekære trusselen mot vår egen kultur og eksistens, islam, og ikke historieløst hopper på tidligere løgner som kristendommen. Det uroer meg at anti-islamske organisasjoner som har korset som logo vinner stadig mer terreng. Kampen skal ikke stå mellom religioner, kampen står allerede, slik den alltid har gjort, mellom menneskelighet og umenneskelighet – mellom sannhet og løgn­.
Hvem jordas sønn og naturen vil støtte i den kampen tror jeg ikke man trenger å tvile på. Betryggende er det også å ha han på laget.

Når det gjelder «Hädersmenn från Norden» eller Europa, går det trolig tretten på dusinet av dem. Det rare er at mange ikke engang vet at de egentlig er hedersmenn og hedninger. Den Nordiske Hedningen skal derfor fortsatt ha beina solid plantet på jorden, hvilket jeg også er sikker på at han har. Grunnen til min lille hyllest innledningsvis var at han fortjener all honnør og respekt for å forstå hva han er og for sitt arbeid med å opplyse om hvor de europeiske ideene og verdiene kommer fra – Hedendommen.

Dersom det finnes noe som kan kalles sannheter så må nødvendigvis disse sannhetene også være tidløse. Å lete i fortiden, nåtiden og det lille vi kan se av fremtiden synes derfor å være klokere enn forvirret kun å lete i øyeblikket slik mange dessverre gjør i dag.

Det ble mye snakk om hedersmenn her, men det er vel ikke noe annet livssyn enn den Nordiske/Europeiske hedendommen som har verdsatt kvinner høyere noen gang. At det derfor også finnes utallige hederskvinner er det ikke tvil om. Å skrive hedenske hederskvinner ville blitt smør på flesk. Begge ordene har rot i ordet heden.

Den hedenske FEMEN-aktivisten Inna Shevenchenko (28 år) i aksjon mot religiøs kvinneundertrykkelse. Femen protesterer selvsagt også mot islam.

I forhold til kvinner, feminisme og likestilling: Den ekte feminismen hvor kvinner og menn har høyst ulike egenskaper og verdier men hvor begge er like verdifulle, og ikke sosialistenes forkvaklede versjon hvor begge kjønn skal bli like ved å strippes for sine respektive egenskaper og verdier for til slutt å bli kjønnsløse arbeidsmaur i en stor koloni, vil jeg også vise til en interessant artikkelserie hos den bloggende Nordiske Hedningen. Han har veldig god dekning av den etterhvert internasjonale organisasjonen FEMEN.

*   *   *

Skulle noen få lyst til å vite mer om hva vi hadde i Europa før kristendommen kom og mørkla alt, samt å forstå hvordan noe så vakkert, naturlig og menneskevennlig som dette:

Kunne bli til noe så stygt, unaturlig og menneskefiendtlig som dette:

vil jeg vise til denne linken om Mima-meidr eller Irmin-sul.

 

One thought on “Om Heders- menn og kvinner og mer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s